Vysoké školy

Název školy Odkaz
1. lékařská fakulta UK www.lf1.cuni.cz
2. lékařská fakulta UK www.lf2.cuni.cz
3. lékařská fakulta UK www.lf3.cuni.cz
Akademie múzických umění www.h.amu.cz
Akademie výtvarných umění www.avu.cz
Česká zemědělská universita www.czu.cz
České vysoké učení technické www.cvut.cz
Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno www.econ.muni.cz
Evangelická teologická fakulta UK www.etf.cuni.cz
Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, Brno www.fee.vutbr.cz
Fakulta humanitních studií UK, Praha www.fhs.cuni.cz
Fakulta informatiky MU, Brno www.fi.muni.cz
Fakulta mechatroniky TU, Liberec www.fm.vslib.cz
Fakulta pedagogická ZU, Plzeň www.pef.zcu.cz
Fakulta sociálních studií MU, Brno www.fss.muni.cz
Fakulta sociálních věd UK www.fsv.cuni.cz
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK www.ftvs.cuni.cz
Fakulta textilní TU, Liberec www.ft.vslib.cz
Filmová akademie múzických umění www.f.amu.cz
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové www.faf.cuni.cz
Filosofická fakulta MU, Brno www.phil.muni.cz
Filosofická fakulta UK www.ff.cuni.cz
Husitská teologická fakulta UK www.htf.cuni.cz
Jihočeská univerzita, České Budějovice www.jcu.cz
Katolická teologická fakulta UK www.ktf.cuni.cz
Lékařská fakulta MU, Brno www.med.muni.cz
Lékařská fakulta UK, Hradec Králové www.lfhk.cuni.cz
Lékařská fakulta UK, Plzeň www.lfp.cuni.cz
Masarykova univerzita, Brno www.muni.cz
Matematicko-fyzikální fakulta UK www.mff.cuni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně www.mendelu.cz
Ostravská univerzita www.osu.cz
Palackého univerzita, Olomouc www.upol.cz
Pedagogická fakulta MU, Brno www.ped.muni.cz
Pedagogická fakulta UK, Praha www.pedf.cuni.cz
Podnikatelská fakulta, Brno www.fbm.vutbr.cz
Pražská vysoká škola psychosociálních studií www.viap.cz
Právnická fakulta MU, Brno www.law.muni.cz
Právnická fakulta UK, Praha www.prf.cuni.cz
Přírodovědecká fakulta MU, Brno www.sci.muni.cz
Přírodovědecká fakulta UK www.natur.cuni.cz
Slezská univerzita www.slu.cz
Stavební fakulta VUT, Brno www.fce.vutbr.cz
Technická univerzita, Liberec www.vslib.cz
Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem www.ujep.cz
Univerzita Karlova www.cuni.cz
Univerzita Pardubice www.upce.cz
Univerzita obrany www.unob.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz
VŠB - Technická univerzita, Ostrava www.vsb.cz
Veterinární a Farmaceutická Universita Brno www.vfu.cz
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha www.vscht.cz
Vysoká škola ekonomická, Praha www.vse.cz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha www.smvvpraha.cz
Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové www.vsp.cz
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz
Vysoká škola umělecko průmyslová, Praha www.vsup.cz
Vysoké učení technické, Brno www.vutbr.cz
Západočeská univerzita, Plzeň www.zcu.cz