Banner Gymnázium Písek pohled z Komenského ulice

Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie
Banner Logo Nadační fond Gymnázia Písek

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně
Banner logo senátu Gymnázia Písek

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně
Banner vzhled budoucího venkovního pavilonu

Pavilon

Návrhy představují absolventi Gymnázia Písek.
 

Koronavirus - aktuální informace


Vážení rodiče, žáci a žákyně!

V úterý 22. 9. 2020 bylo u jednoho ze žáků našeho gymnázia potvrzeno onemocnění Covid - 19.
Krajskou hygienickou stanicí byla pro třídu, kterou žák navštěvuje, nařízena preventivní karanténa.
Ve škole bude i nadále vyžadováno dodržování epidemiologických opatření.
Žádáme Vás o dodržování těch nejzákladnějších hygienických pravidel, stanovených pro tuto situaci. Nošení roušek, pravidelné mytí rukou, používání dezinfekce, případně dodržování rozestupů.
Doufáme, že nedojde k výraznější změně situace, např. počet nakažených přesahující 30 % všech žáků a pedagogů, počet nakažených pedagogů neumožňující zajištění běžného provozu školy, apod., aby epidemiologická opatření pro naši školu nemusela být zpřísněna.
Do karantény by individuálně mohli být rozhodnutím KHS zařazeni i žáci, kteří s pozitivně testovaným nechodí do jedné třídy, ale navštěvovali s ním např. některý z povinně volitelných předmětů či s ním přišli do jiného bližšího kontaktu.

Všem Vám přeji pevné zdraví, hodně sil, optimismu a víry, že brzy bude líp.

Michal Drnec, ředitel školy
 


 

Ředitelské volno

Aktuálně!
Na základě doporučení nadřízených orgánů ze dne 22. 9. 2020 vyhlašuji ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020.
Ředitelské volno naplánované na úterý 29. 9. 2020 se tímto ruší.
Velmi se omlouvám za způsobené komplikace.
Michal Drnec, ředitel skoly

Povinnost nošení roušek ve třídách

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od pátku 18. září povinné nošení roušek ve školách i během výuky, a to počínaje u 2. stupňů základních škol.
Povinnost se vztahuje i na střední, vyšší odborné a vysoké školy.

Aktuálně (18. 9. 2020)
V příloze jsou uloženy informace pro školy o vydání nových mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.
 

Mimořádná opatření pro školy na základě rozhodnutí bezpečnostní rady kraje

Bezpečnostní rada kraje v úterý 15. září na svém jednání rozhodla o dalších mimořádných opatřeních

(zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/bezpecnostni-rada-kraje-v-utery-15-zari-na-svem-jednani-rozhodla-o-dalsich-mimoradnych-opatrenich)

Další mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje proběhlo v úterý 15. září. Její členové v čele s hejtmankou Ivanou Stráskou vzali na vědomí zhoršující se situaci v regionu a společně hledali cesty, jak zabránit šíření nákazy. Zároveň co nejméně omezovat život v regionu, zatěžovat zdravotnický systém a ekonomiku. Rozhodli se proto pro povinnost nošení roušek na školách od druhého stupně základních škol výše a změnu ve způsobu testování u bezpříznakových osob v nařízené karanténě.

Povinnost nošení roušek ve škole

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).
Mimořádné opatření najdete ZDE.
Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje.
Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:
- děti do dvou let věku,
- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
- osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

Nařizování karantény ve školách


Nařizování karantény ve školách – metodický návod MŠMT

MŠMT vydalo metodický návod pro nařizování karantény ve školách. Také rodiče by měli mít povědomí o tom, jak budou hygienici postupovat v případě karantény či výskytu onemocnění covid-19 ve školách. Tento materiál by Vám mohl pomoci k přehlednější orientaci v postupech krajské hygienické stanice v takové situaci. 

Stručně shrnuto: V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením v daném zařízení, používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd.
Celý materiál naleznete zde.