Banner Gymnázium Písek pohled z Komenského ulice

Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie
Logo školního časopisu GP Times

GP Times

Školní časopis vydávaný studenty.

Informace  Aktuálně
Banner Logo Nadační fond Gymnázia Písek

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně
Banner logo senátu Gymnázia Písek

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně
Banner vzhled budoucího venkovního pavilonu

Pavilon

Návrhy představují absolventi Gymnázia Písek.
 

AKTUALITY nejnovější vydané články

Pro uchazeče do studijního oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (čtyřleté)

Uchazeči do studijního oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium (čtyřleté), kteří podali jednu přihlášku na školu, která koná Jednotnou přijímací zkoušku (naše gymnázium) a druhou přihlášku na školu, která tuto zkoušku nekoná, obdrží od naší školy pozvánku na 2 termíny konání Jednotné přijímací zkoušky.
Mají možnost konat zkoušku v obou termínech. Zda této možnosti využijí či nikoliv, je pouze na nich.
Pro podrobnější informace (bod VIII a odůvodnění k bodu VIII) klikněte na Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Aktuálně!
 

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?
Podívejte se do první přílohy, která je uložená níže, nebo klikněte zde.


Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (v pozvánce anonymní ID), budou zveřejněny nejdříve 19. 5. 2021 (ředitel nesmí zveřejnit výsledky dříve) a nejpozději 21. 5. 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.
Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené.
Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 g odst. 6 školského zákona).
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tj. 2., resp. 3, resp. 4. června.

Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu
Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.

Legislativní úprava (výběr) - byl zaslán každému uchazeči společně s pozvánkou:

Kdy si udelat test pro potřeby přijímacího řízení

Informace z MŠMT k antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele, ředitele

Aktuálně!
Informace z MŠMTk antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele a ředitele (stav k 17. 5. 2021)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v zadávacím řízení vyhlášeném dne 28. dubna 2021 byl dne 10. května 2021 vybrán distributor dodávky 5,6 milionu neinvazivních antigenních testů s odběrem z přední části nosu od firmy Sejoy (odkaz: Sejoy).Testy jsou schválené pro použití Ministerstvem zdravotnictví, viz oficiální web (Seznam schválených antigenních testů). Instruktážní video zde.
V současné době používá naše škola testy LEPU SARS-CoV-2, Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Golg Immunochromatography), které byly dodány MŠMT v 1. fázi. Instruktážní video zde.
Po vyčerpání zásob budeme využívat testy Singclean Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold Method). Tyto dodalo MŠMT v 2. etapě zajištění škol testy. Instruktážní video zde.

Matematika není jen strašákem!

Často slýcháme o nočních můrách, které řadě lidí způsobila školní matematika. Je pravdou, že v době distanční výuky by mohli mít současní žáci a studenti podobné názory, ale jsou mezi nimi
i výjimky, které počítání prostě baví.

 I v době online výuky se někteří žáci naší školy zapojili do matematických a fyzikálních soutěží. A vedli si opravdu výborně.

V okresním kole matematické a fyzikální olympiády získali naši žáci výborná umístění na pomyslných stupních vítězů.
OK MO 6: 1. místo Jakub Janča a 2. místo Lukáš Janča
OK MO 7: 1. místo Jan Novák
OK MO 8: 1. místo Milan Kadlec a 3. místo Julie Klementová
OK MO 9: 1. místo Ivo Sobotka
OK FO 9: 1. místo Ivo Sobotka
KK MO 9: 10. místo Ivo Sobotka

Nelze zapomenout ani na Lucii Pojslovou a Martina Větrovského, kteří již bojovali v KK MO kat. B a netrpělivě čekají na výsledky.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 12. 4. 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná od 12. 4. 2021 (do odvolání)
Pro střední školy pro týden od 12. 4. 2021 je organizace výuky BEZE ZMĚNY!
Výuka pokračuje i nadále distanční formou.
Všechny informace najdete pod odkazem: Nařízení MŠMT od 12.4.2021
V přílohách najdete všechna "mimořádná opatření" vydaná MZdr v tomto týdnu a dva "Manuály" vydané MŠMT, které se vztahují k "Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (zpracováno ke dni 6. 4. 2021)" a  "Manuál COVID-19 testování ve školách duben 2021".

 

Aktualizace opatření ke dni 20. 11. 2020

Aktualizace ke dni 20. 11. 2020

(pro otevření klikněte na odkaz)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od středy 25. 11. 2020, resp. od pondělí 30. 11. 2020, najdete i v níže uložené příloze.

Aktualizace ke dni 18. 11. 2020

V níže uložené příloze najdete seznam "Opatření PES pro oblast školství"

Aktualizace ke dni 12. 11. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Aktualizace ke dni 30. 10. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení, resp. opatření)

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 4. 11. 2020