Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie

Pavilon

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně

Přijímací řízení a maturitní zkoušky AKTUÁLNĚ

V příloze najdete aktuální informace k přijímacímu řízení a maturitním zkouškám.

ZÁKON č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020, o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
(Úplné znění ke dni 27. 3. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.) 

Vyjádření ministra školství R. Plagy - přijímací zkoušky a maturitní zkoušky

Dobrý den, Vám všem, milí žáci, žákyně, rodiče!

Na níže uvedených odkazech najdete brífing ministra školství k aktuální situaci (MZ, PZ) ze dne 23. 3. 2020 a další aktuální informace.

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/jak-to-bude-se-zaky...

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3065928-maturity-se-mely-uskutecnit...

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-priji...

Michal Drnec

Organizace výuky v době uzavření školy

Na základě vyhlášení mimořádných opatření Vládou České republiky byl ředitel školy nucen od 11. 3. 2020, resp. v případě našeho gymnázia, které v týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 mělo jarní prázdniny, od pondělí 16. 3. 2020 uzavřít budovy školy pro žáky, rodiče a veřejnost. Dochází k přerušení prezenčního způsobu výuky od uvedeného data až do odvolání.
Prezenční výuka v tomto období nebude probíhat.
Pouze ve vyjímečných případech je možné vystavovat potvrzení, a to v sekretariátu školy.
Kontakty: sekretariát 382 214 913, ředitel tel. 382 214 913/105, mobil 734 844 857, zástupkyně 382 214 913/111, resp. 382 214 913/106, e-mail: info@gymna-pi.cz nebo přímo na sekretariát simeckova.zdenka@gymna-pi.cz
V tomto období nebude probíhat prezenční výuka, náhradní výuka bude realizována prostřednictvím tzv. distanční výuky, tedy formou e-mailové komunikace pedagogů se žáky, prostřednictvím komunikačního systému Bakaláři (Komens - Dokumenty), on-line v e-learningovém prostředí MOODLE, apod.
Na třídní učitele a učitele jednotlivých předmětů se obracejte především přes informační a komunikační systém Bakaláři (Komens) nebo prostřednictvím e-mailů (adresy na jednotlivé učitele najdete na webových stránkách v sekci Kontakty).

"Apeluji na Vás, žáci,

Informace pro školy - koronavirus

Informace pro školy ke koronaviru (zdroj: MŠMT)

Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.
Ministerstvo školství proto doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.
Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.