Naše škola


Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie

Senát Gymnázia Písek


Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně

Nadační fond


Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně

Sportovní kurz 3.A

Naše třída strávila posledních pět dní května na sportovně turistickém kurzu, ze kterého jsme si odnesli spoustu pocitů, zážitků a vzpomínek. Z velké části díky nabitému programu, který nám učitelé připravili, například z orientačních běhů, při nichž jsme se nejspíš všichni (ať už více či méně) ztratili. Z cyklistických výletů, ze kterých jsme se ne vždy vrátili suší. Nebo také ze splouvání Vltavy z Pěkné do našeho tábora, kdy si spousta z nás odbyla svou pádlovací premiéru. Také si budeme pamatovat vlhko a chladno, které definovalo naše ubytování a také sprchy, jimž chyběly první dva dny závěsy. Přesto ale byl kurz nezapomenutelným zážitkem, na který budeme rádi vzpomínat i dlouho potom, co ukončíme naše středoškolské studium.

Petr Kulykowec, 3.A

Gymnázium Písek vicemistrem republiky ve frisbee

Ve čtvrtek 30. května se celá jedna generace hráčů ultimate frisbee a zároveň žáků naší školy konečně dočkala. Na finálovém turnaji letošního ročníku Středoškolské ligy frisbee v Praze získal tým ve složení Tereza Košičárová (3.F), Alena Franců (5.F), Pavla Feitová, Lucie Šafaříková (obě 4.O), Robert Šebek (4.F), Mikoláš Houser (3.B), Vojtěch Pták (4.B), Marek Matoška, Ondřej Štěpán, Adam Ťupa (oba 6.O), Martin Hrabák (5.F) a Matěj Záluský (1.O) skvělé 2. místo. To je při neustále rostoucím zájmu o tento sport, a tím pádem i konkurenci, téměř jistě největší úspěch, kterého kdy Gymnázium Písek dosáhlo.

Kruhová inverze aneb jak matematik chytá lva do ohrady

Dne 21. 6. 2019 od 8:00 budu v aule školy přednášet na téma Kruhová inverze.

Přednáška je primárně určena pro třídu 4. O. Zájemci z ostatních tříd se musí předem přihlásit (nejpozději do středy 19. 6. 2019) v kabinetu matematiky. Vítáni jsou také zájemci z řad veřejnosti.

Vstupní požadavky: znalost osové a středové souměrnosti, tečny kružnice, Thaletovy kružnice a zájem o geometrii.

Znalosti podobnosti, Euklidovy věty o odvěsně a množin bodů dané vlastnosti výhodou.

Hana Tritová
kabinet matematiky

Informační setkání ředitele školy s rodiči žáků budoucích prvních ročníků

Informační setkání ředitele gymnázia s rodiči žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční v následujích termínech:
1.A a 1.B (4leté gymnázium) - čtvrtek 27. 6. 2019
1.F  a 1.O (6leté a 8leté gymnázium) - středa 26. 6. 2019
Schůzky se budou konat od 16:00 hod. v aule gymnázia.
 

Informace o výuce cizích jazyků

Vážení rodiče!
V níže uložených přílohách najdete informace o výuce cizích jazyků pro studijní obory 79-41-K/41 Gymnázium (4leté)  a 79-41-K/81 Gymnázium (8leté).
Prosím, seznamte se s nimi a požadované informace dodejte do školy jedním z možných způsobů:
1. osobně do kanceláře školy
2. poštou
3. e-mailem na adresu: info@gymna-pi.cz
V případě, že budete zasílat informace e-mailem, nemusíte návratku tisknout a skenovat, stačí zaslat odpověď ve formátu: příjmení, jméno, AJ - např. 6 let, NJ - např. 2 roky, žáci ze 4letého oboru přidají termín 12. 6. , resp. 19. 6. 2019.
Děkujeme za Vaši vstřícnost.