Naše škola


Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie

Senát Gymnázia Písek


Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně

Nadační fond


Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení a nahlédnutí do spisu uchazeče

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uvolnění výsledků testů společností CERMAT, nejpozději však do 30. dubna 2019, na webových stránkách školy a na nástěnkách u hlavního vchodu do budovy.
Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo před vydáním rozhodnutí se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Vyjádření se provádí formou zápisu do protokolu.
Termínem pro nahlédnutí do spisu je pondělí 29. 4. 2019 v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v ředitelně školy.

Maturitní zkouška JARO 2019 - didaktické testy a ústní zkoušky SČ, profilová část

V příloze najdete jmenné seznamy žáků v jednotlivých učebnách pro SČ MZ JARO 2019 (didaktický test z ČJL, ANJ, NEJ, FRJ a MAT).
Současně jsou v jednotlivých přílohách podrobná časová schémata profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části MZ JARO 2019.

Gymnázium Písek na Mistrovství světa v Řecku

Po několikaměsíčních přípravách a řadě peripetií při organizačním zajištění celé akce se studenti píseckého gymnázia vydali reprezentovat Českou republiku na řecký ostrov Kréta, rodiště boha Dia. V pátek 12. dubna odletěla do Středomoří celkem 29členná česká delegace skládající se ze studentů Gymnázia Písek, studentek Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie z Prahy a zástupců AŠSK. Dějištěm 25. MS v basketbalu škol se stalo město Heraklion. Zde se utkalo celkem 50 družstev, 26 dívčích a 24 chlapeckých. V boji o titul světových šampiónů bojovalo 571 hráčů a hráček.

Okresní finále ve fotbale

V úterý 23. dubna se naši studenti zúčastnili okresního finále ve fotbale V. kategorie. Gymnázium Písek se ve skupině utkalo s družstvem Obchodní akademie Písek, které porazilo 1:0 díky brance Martina Vrchlavského. Celou akci rozjel Pavel Kalianko, který na hřišti budil velký respekt. Ve druhém utkání skupiny naši žáci nestačili na soupeře ze SOŠ a SOU Písek. Poslední utkání o 3. místo jsme sehráli s týmem VOŠL a SLŠ Písek, které nás hned v úvodu zaskočilo rychlou brankou. Gymnazisté poté přidali na aktivitě a vyhráli 2:1, když se dvakrát parádně trefil kapitán týmu Jaroslav Sedláček.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Obnovitelné zdroje energie - beseda

V pondělí 1. 4. 2019 se studenti třetích ročníků zúčastnili v rámci EVVO besedy na téma Obnovitelné zdroje energie. Krátkou přednášku a následnou debatu si vzala na starost paní ing. Wittingerová z organizace Jihočeské matky, která se již léta podílí na rozšiřování povědomí o možných energetických alternativách. Přednášky spolku pojednávají například o solárních panelech, větrných pohonech nebo zpracování biomasy. Především se ale žáci dozvěděli o způsobech, jakým oni sami mohou pomoci životnímu prostředí.

Nechyběly četné dotazy a diskuze na téma využití jaderné energie. Ta má jak své klady, tak také své zápory a argumentaci doplnily zajímavé statistiky týkající se rozhodnutí Evropské Unie v rámci omezení štěpení jádra a kontroly emisí. Účastníci odcházeli spokojení a organizace znovu v praxi ukázala, že i podobně složitá témata mohou být podána srozumitelným způsobem.

Organizace zapůjčila škole na měsíc duben i velmi zajímavou výstavu Obnovitelné zdroje energie.

 

Okresní kolo Odznaku všestrannosti

Ve středu 10. dubna 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola Odznaků všestrannosti OV. Tohoto kola, které se konalo na ZŠ E. Beneše v Písku, se zúčastnilo přes 150 závodníků. Naši školu reprezentovalo 21 žáků.

Okresní kolo OV se skládalo z 5 disciplín: trojskok, švihadlo, hod medicinbalem, kliky a dribling.

V kategorii družstev naše škola obsadila 7. místo (Veronika Jirčíková, Evelína Bočková, Natálie Hřebejková, Klára Konfrštová, Tomáš Bouda, Milan Kadlec, Filip Kortan a Matěj Slabý).

Všichni závodníci se zároveň účastnili i soutěže jednotlivců. Kategorie byly rozdělené na chlapce a dívky, dále pak podle ročníku narození (2004-2009). Závodníci umístění na 1. a 2. místě postupují do krajského kola.

Mezi postupujícími jsou: