Banner Gymnázium Písek pohled z Komenského ulice

Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie
Logo školního časopisu GP Times

GP Times

Školní časopis vydávaný studenty.

Informace  Aktuálně
Banner Logo Nadační fond Gymnázia Písek

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně
Banner logo senátu Gymnázia Písek

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně
Banner vzhled budoucího venkovního pavilonu

Pavilon

Návrhy představují absolventi Gymnázia Písek.
 

AKTUALITY nejnovější vydané články

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu

Aktuálně (14. 6. 2021)

Nově byla vložena příloha se seznamem přijatých uchazečů do studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium (8leté gymnázium) po uzavření zkoušek v náhradním termínu a
příloha se seznamem uchazečů přijatých do studijního oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (4leté gymnázium) po průběhu přijímacích zkoušek v náhradním termínu.Seznam přijatých uchazečů
ke studiu jednotlivých studijních oborů najdete v jednotlivých přílohách.

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?
Podívejte se do poslední přílohy, která je uložená níže, nebo klikněte zde.

Nově je v přílohách uloženo "Odvolání proti nepřijetí".
Můžete, ale nemusíte, tento formulář využít.
Odvolání podejte až v okamžiku, kdy si převezmete "Rozhodnutí o nepřijetí".
Pro podání odvolání potřebujete číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí o nepřijetí vydáno.
Na podání odvolání máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.


 

Informace z MŠMT k antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele, ředitele

Aktuálně!
Informace z MŠMTk antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele a ředitele (stav k 17. 5. 2021)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v zadávacím řízení vyhlášeném dne 28. dubna 2021 byl dne 10. května 2021 vybrán distributor dodávky 5,6 milionu neinvazivních antigenních testů s odběrem z přední části nosu od firmy Sejoy (odkaz: Sejoy).Testy jsou schválené pro použití Ministerstvem zdravotnictví, viz oficiální web (Seznam schválených antigenních testů). Instruktážní video zde.
V současné době používá naše škola testy LEPU SARS-CoV-2, Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Golg Immunochromatography), které byly dodány MŠMT v 1. fázi. Instruktážní video zde.
Po vyčerpání zásob budeme využívat testy Singclean Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold Method). Tyto dodalo MŠMT v 2. etapě zajištění škol testy. Instruktážní video zde.

Návrat k prezenční výuce od 10. 5. 2021

Návrat k prezenční výuce od pondělí 10. 5. 2021

Od pondělí 10. května 2021 se k prezenční formě studia vracejí žáci nižšího gymnázia (třídy 1.O - 4.O, 1.F a 2.F). Prezenční výuka bude probíhat tzv. rotačním způsobem, tzn. že v týdnu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 do školy nastoupí třídy 1.O, 2.O a 1.F, v týdnu od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 pak třídy 3.O, 4.O a 2.F, poté se rotace opakuje. Toto platí dle aktuálních informací platných k dnešnímu dni, 7. 5. 2021.
Nezbytnou podmínkou účasti žáka na prezenční výuce je negativní výsledek testování a absence příznaků nemoci COVID-19, viz příloha Seznam příznaků Covid-19.
Prosíme všechny žáky a především jejich rodiče, resp. zákonné zástupce, aby se seznámili s informacemi o testování v níže uložené příloze.
Žáky budeme testovat, popř. kontrolovat příslušné doklady, 2x týdně, tj. v aktuálním případě v pondělí 10. května a ve čtvrtek 13. května od 8:00 hod. v kmenových třídách.

Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 12. 4. 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ platná od 12. 4. 2021 (do odvolání)
Pro střední školy pro týden od 12. 4. 2021 je organizace výuky BEZE ZMĚNY!
Výuka pokračuje i nadále distanční formou.
Všechny informace najdete pod odkazem: Nařízení MŠMT od 12.4.2021
V přílohách najdete všechna "mimořádná opatření" vydaná MZdr v tomto týdnu a dva "Manuály" vydané MŠMT, které se vztahují k "Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (zpracováno ke dni 6. 4. 2021)" a  "Manuál COVID-19 testování ve školách duben 2021".

 

Pro uchazeče do studijního oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (čtyřleté)

Uchazeči do studijního oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium (čtyřleté), kteří podali jednu přihlášku na školu, která koná Jednotnou přijímací zkoušku (naše gymnázium) a druhou přihlášku na školu, která tuto zkoušku nekoná, obdrží od naší školy pozvánku na 2 termíny konání Jednotné přijímací zkoušky.
Mají možnost konat zkoušku v obou termínech. Zda této možnosti využijí či nikoliv, je pouze na nich.
Pro podrobnější informace (bod VIII a odůvodnění k bodu VIII) klikněte na Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení

Aktualizace opatření ke dni 20. 11. 2020

Aktualizace ke dni 20. 11. 2020

(pro otevření klikněte na odkaz)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od středy 25. 11. 2020, resp. od pondělí 30. 11. 2020, najdete i v níže uložené příloze.

Aktualizace ke dni 18. 11. 2020

V níže uložené příloze najdete seznam "Opatření PES pro oblast školství"

Aktualizace ke dni 12. 11. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Aktualizace ke dni 30. 10. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení, resp. opatření)

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 4. 11. 2020