Naše škola


Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie

Nadační fond


Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně

Exkurze 4.O – Praha

Ve středu 30. 1. 2019 se vydala třída 4.O do města, jehož sláva hvězd se dotýká - a to doslova, jelikož naší první zastávkou bylo pražské planetárium. Zde jsme si nejdříve prohlédli exponáty související s vesmírem a jeho objevováním a poté jsme v promítacím sále zhlédli dokumentární film o tajemství temné hmoty.

Po pauze na oběd jsme se odebrali do Muzea smyslů. Překvapilo nás, jak dobře dokážou oční klamy ošálit naše smysly. Spoustu zábavy si zde užije rozhodně každý, kdo rád pózuje před objektivem fotoaparátu.

JAK JSME VE SLADOVNĚ TESTOVALI NOVÝ PROGRAM

Dne 28. ledna jako bychom se ocitli v jiném světě. Vydali jsme se s mými spolužáky hledat své nové tváře, duše a odpovědi. Sladovna nám otevřela svá nejtajemnější kouzla, která nám přinesla mnoho nového. Při této návštěvě jsme nebyli k poznání, a to nás velice pobavilo. Byli jsme nekonečně potěšeni programem, na který nelze zapomenout. Jsme rádi, že jsme mohli být mezi prvními návštěvníky připravovaného projektu! Bylo nám velkou ctí a za vše děkujeme.

Třída 1.F, Gymnázium Písek

3.A na zkušené aneb Juniorská universita LF UK PLZEŇ a my

3.A na zkušené aneb Juniorská universita LF UK PLZEŇ a my

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni se letošní rok rozhodla uspořádat pro studenty středních škol „Juniorskou univerzitu“. Proto jsme se spolužačkami využily příležitosti a devět z nás se přihlásilo. Měly jsme štěstí, protože zanedlouho byla kapacita 200 studentů beznadějně vyčerpána. Obětovaly jsme tedy ze svých nabitých víkendů celkem 4 sobotní dopoledne a věnovaly je programu, který si pro nás fakulta připravila.

První sobota 15. 12. 2018 se nesla v duchu seznamování. A to nejen se zcela novou Modrou posluchárnou, ve které se odehrávala i všechna další dopoledne, ale i s ostatními pracovišti Lochotínské nemocnice, Biomedicínským centrem dokonce i s tamější mensou. Poznali jsme také nejvýznamnější představitele celé fakulty, kteří nám vysvětlovali záměr všech těchto sezení, tedy nejen obohatit své vědomosti, ale i zjistit, zda je ten který obor pro nás tím pravým.

Další tři lednové soboty (5., 12., 19.) byly věnovány přednáškám - takovým, jaké absolvují skuteční studenti- a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak to chodí během studia medicíny. Přednášející, přednostové klinik či ostřílení lékaři, každý špička ve svém oboru, nás při nich rozhodně nešetřili a do své hodinky slávy zasadili maximum. Probírala se nejrůznější témata např. akutní medicína, nádorová onemocnění, chirurgické úkony a mnoho dalších. Na své si přišel opravdu každý.

Žáci 2.O se zúčastnili LVZ na Božím Daru

V sobotu 26.1. odjeli žáci 2.O na týdenní Lyžařský výcvikový kurz na Božím Daru. Student 2.O Václav Hála okomentoval uplynulý týden takto: "Na lyžarském kurzu se ti, kdo lyžovat neumí, lyžování naučí, a ti, kdo ho už zvládají, se v něm zlepší. Překonáte zde to, o čemž jste si mysleli, že je vaše hranice, ale i přesto si odpočinete od strastí všedního života, kterými jsou třeba vaši rodiče, a hlavně skutečně poznáte ty, se kterými se každý den vídáte na chodbách nebo v učebnách a o nichž jste si mysleli, že je tak dobře znáte."

Bobřík informatiky

Toto postupové kolo proběhlo pod značkou Bebras Challenge 30. ledna 2019. V našem kraji probíhalo v Českých Budějovicích. 
Naše gymnázium reprezentovali Václav Kučina (5.O), David Hubač (3.B) a Tomáš Vojík (8.O).
Test v ústředním kole obsahoval 15 otázek z oblasti algoritmizace. O pořadí soutěžících při stejném počtu bodů rozhodoval čas.
Václav Kučina dosáhl v soutěži plného počtu bodů a vybojoval 5. místo v Jihočeském kraji, v celostátním měřítku tak získal 24. místo.
David Hubač obsadil v  Jihočeském kraji 15. místo a Tomáš Vojík 16. místo. Oba se stali úspěšnými řešiteli soutěže.

Táborská Eurolyra

V pondělí 10.12.2018 se žáci našeho gymnázia zúčastnili prestižní recitační soutěže - Táborské Eurolyry. Již tradičně se čtvrtý ročník soutěže konal v prostorách táborské městské knihovny. Soutěžilo se ve čtyřech cizích jazycích, a sice v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Výkony posuzovaly odborné poroty, ve kterých byl vždy alespoň jeden rodilý mluvčí. Naši recitátoři ovládli první příčky hned ve dvou jazycích v kategorii středních škol. V anglickém jazyce obsadila první místo Kateřina Kořenová (7.O), druhá skončila Nikol Štefanová (7.O). V německém jazyce nenašel přemožitele Adam Turek (7.O).