Přijímací zkoušky 2020/2021

 

Den otevřených dveří na gymnáziu se bude konat v pondělí 18. 11. 2019 od 8:30 hod. do 15:30 hod.

Pro školní rok 2020/2021 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
- 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
- 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
- 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (ke dni XX. YY. 2020):
- čtyřleté gymnázium -
- šestileté gymnázium -
- osmileté gymnázium -
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 2. března 2020 (včetně)!

Přihlášky budou přijímány na předepsaných tiskopisech! (tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách, viz. níže jako příloha, nebo na stránkách www.cermat.cz.).

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2020/2021

1. termín
14. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání
16. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
15. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání
17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání)
1. termín - 13. května 2020
2. termín - 14. května 2020

JPZ se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pod následujícími odkazy:
https://www.cermat.cz/index.php (pod tímto odkazem najdete nejnovější informace)
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/
www.kampomaturite.cz (sekce Přijímačky na SŠ)
najdete důležité informace o státních přijímacích zkouškách.

 


 

Maturitní zkoušky JARO 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo konkrétní termíny písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.
Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2020.
V níže uvedených přílohách najdete maturitní okruhy z jednotlivých zkušebních předmětů, seznam děl pro potřeby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a podrobný časový harmonogram konání písemných prací a didaktických testů.