Časový harmonogram didaktických testů společné části MZ

V příloze najdete časový rozpis konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v termínu JARO 2022.
Testy se konají v termínu od 2. května 2022 do 4. května 2022.
Na základě novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, dochází k následujícím úpravám:
Zkouška z českého jazyka a literatury byla prodloužena o 10 minut na 85 minut.
K desetiminutovému prodloužení času došlo také v případě didaktického testu z cizího jazyka, v jehož rámci byla navýšena časová dotace pro část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti z 60 na 70 minut (časový limit 40 minut pro poslechovou část zůstal zachován). Zkouška z cizího jazyka tak bude trvat 110 minut.
Delší čas na řešení budou mít žáci k dispozici i u zkoušky z matematiky, kde byl časový limit navýšen o 15 minut na 135 minut.
Časový limit pro nepovinnou zkoušku matematika rozšiřující (150 minut) zůstal nezměněn.

.

Přijímací zkoušky pro 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
- 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
- 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
- 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek:
- čtyřleté gymnázium -
- šestileté gymnázium -
- osmileté gymnázium -
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2022 (včetně)!

Maturitní zkoušky MZ JARO 2022

Základní informace k maturitní zkoušce v termínu JARO 2022 najdete na odkazu:

Maturitní zkouška JARO 2022

V příloze najdete informace k profilové části maturitní zkoušky MZ JARO 2022.

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky MZ JARO 2022 byl stanoven na období 2. - 5. května 2022 (časový rozvrh konání testů určí MŠMT do 15. 1. 2022).

Zkoušky profilové části MZ se v jarním zkušebním období konají od 16. 5. 2022 do 10. 6. 2022 (přesný termín určí ředitel školy).
 
Tabulky vysvětlující rozdíly mezi starou a novou organizací maturitní zkoušky
Schéma popisující, jak volit předměty profilové části maturitní zkoušky

Setkání ředitele školy s rodiči žáků prvních ročníků

Aktuálně!

Opatření ke schůzce
- při vstupu do budovy a následně po celou dobu pobytu ve škole používejte ochranu dýchacích cest (respirátor)
- použijte virucidní prostředky k dezinfekci rukou
- v případě, že na sobě pozorujete příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů  a kloubů, ztráta chuti a čichu, apod.) nevstupujte, prosím, do budovy (informace Vám rádi a ochotně sdělíme telefonicky, e-mailem či později osobně)


ISIC karty
V úvodních informacích je chybně uvedené datum pro odevzdání žádosti - 31. 7. 2021.
Žádosti můžete odevzdávat kdykoliv.
O ISIC kartu je možné zažádat i v průběhu školního roku.
Za tiskovou chybu se omlouváme.

V nově uložené příloze najdete rozdělení žáků 4letého gymnázia do tříd 1.A a 1.B.

V úterý 17. 8. 2021 byly přidány nové informace formou příloh (kliknutím na políčko "Číst dál", se Vám zobrazí přílohy)

Informační setkání vedení gymnázia, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů ve třídách prvních ročníků se uskuteční v pondělí 30. 8. 2021 v následujích časech:
 
Studijní obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (čtyřleté) - od 15:00 hod.
Studijní obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté) - od 16:00 hod.

Studijní obor 79 – 41 – K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) - od 16:00 hod.

Setkání proběhne v aule školy.

Všechny rodiče, resp. zákonné zástupce, srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia


Pozvání na schůzku Vám zašleme i na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke studiu.

Podrobnosti k organizaci, resp. hygienickým opatřením k zajištění provozu škol, upřesníme poté, co obdržíme oficiální informace z MŠMT a MZDr.

V současné době víme pouze tolik, co je zveřejňováno v médiích.

Děkujeme za pochopení.
.