Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2010 - 6leté gymnázium - 2. kolo

Do druhého kola přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) podal přihlášku jeden uchazeč.
Na základě splnění podmínek pro toto kolo přijímacího řízení byl tento uchazeč přijat ke studiu.
 

Informační setkání ředitele školy s rodiči žáků budoucích prvních ročníků

Informační setkání ředitele gymnázia s rodiči žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční v následujích termínech:
1.A a 1.B (4leté gymnázium) - čtvrtek 27. 6. 2019
1.F  a 1.O (6leté a 8leté gymnázium) - středa 26. 6. 2019
Schůzky se budou konat od 16:00 hod. v aule gymnázia.