Novinky pro MZ JARO 2019

Nejdůležitější novinky pro MZ 2019

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.
V příloze je uvedena novela Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ("Maturitní vyhláška").

Výběrová zkouška - MATEMATIKA +

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou zkoušku z matematiky Matematika+ v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní

rok 2016/2017 a další
, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete zde:

http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html.

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků.

Přihlásit se k ní mohou v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka (zde https://vpz.cermat.cz).

Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky.

Katalog požadavků ke zkoušce Matematika+ naleznete v odkazu uvedeném výše.

Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení.

Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.

Úspěšné absolvování zohledňuje řada vysokých škol zaměřených především na technické, matematické, ekonomické nebo přírodovědné obory.

Aktuální seznam fakult těchto vysokých škol bude uveřejněn v prosinci 2018 na stránkách www.novamaturita.cz.

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020


Pro školní rok 2019/2020 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:

  - 2 třídy čtyřletého gymnázia (60 žáků)
  - 1 třída šestiletého gymnázia (30 žáků)      
  - 1 třída osmiletého gymnázia (30 žáků)
   
Přijímání žáků po úspěšném ukončení:

    - 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
    - 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
    - 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek:
- čtyřleté gymnázium  -
- šestileté gymnázium -
- osmileté gymnázium -
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2019 (včetně)!

Přihlášky budou přijímány na předepsaných tiskopisech! (tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách, viz. níže jako příloha, nebo na stránkách www.cermat.cz.).
 

Maturitní zkoušky - JARO 2019


Termíny profilové části maturitní zkoušky a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky pro termín JARO 2019.
V příloze je uvedena nabídka předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky a aktualizovaný seznam literárních děl pro zkoušku z ČJL (společná část MZ).

Třída 4.A:    
Třída 4.B:    
Třída 6.F:    
Třída 8.O:   
 
Základní a především aktuální informace, které se týkají maturitní zkoušky (společné i profilové části, organizace, ...) pro termín JARO 2018, hledejte na webových stránkách www.novamaturita.cz.
Další informační zdroj - www.kampomaturite.cz .
 

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2019/2020

1. termín
12. 4. 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání
16. 4. 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
15. 4. 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání
17. 4. 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání)
1. termín - 13. 5. 2019
2. termín - 14. 5. 2019

JPZ se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pod následujícími odkazy:
www.cermat.cz
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/
www.kampomaturite.cz (sekce Přijímačky na SŠ)
najdete důležité informace o státních přijímacích zkouškách.