Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019


Pro školní rok 2018/2019 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:

  - 2 třídy čtyřletého gymnázia (60 žáků)
  - 1 třída šestiletého gymnázia (30 žáků)      
  - 1 třída osmiletého gymnázia (30 žáků)
   
Přijímání žáků po úspěšném ukončení:

    - 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
    - 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
    - 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (pouze orientační):
- čtyřleté gymnázium  - 103
- šestileté gymnázium - 28
- osmileté gymnázium - 89
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2018 (včetně)!

Přihlášky budou přijímány pouze na nových tiskopisech! (platné tiskopisy jsou k dispozici ke stažení  na našich stránkách, viz. níže jako příloha, nebo na stránkách www.cermat.cz.).
 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2018/2019

1. termín
12. 4. 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
13. 4. 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
16. 4. 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
17. 4. 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání)
1. termín - 10. 5. 2018
2. termín - 11. 5. 2018

JPZ se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pod následujícími odkazy:
www.cermat.cz
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/
www.kampomaturite.cz (sekce Přijímačky na SŠ)
najdete důležité informace o státních přijímacích zkouškách.