Přijímací zkoušky pro 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
- 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
- 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
- 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek:
- čtyřleté gymnázium -
- šestileté gymnázium -
- osmileté gymnázium -
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2022 (včetně)!

Setkání ředitele školy s rodiči žáků prvních ročníků

Aktuálně!

Opatření ke schůzce
- při vstupu do budovy a následně po celou dobu pobytu ve škole používejte ochranu dýchacích cest (respirátor)
- použijte virucidní prostředky k dezinfekci rukou
- v případě, že na sobě pozorujete příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů  a kloubů, ztráta chuti a čichu, apod.) nevstupujte, prosím, do budovy (informace Vám rádi a ochotně sdělíme telefonicky, e-mailem či později osobně)


ISIC karty
V úvodních informacích je chybně uvedené datum pro odevzdání žádosti - 31. 7. 2021.
Žádosti můžete odevzdávat kdykoliv.
O ISIC kartu je možné zažádat i v průběhu školního roku.
Za tiskovou chybu se omlouváme.

V nově uložené příloze najdete rozdělení žáků 4letého gymnázia do tříd 1.A a 1.B.

V úterý 17. 8. 2021 byly přidány nové informace formou příloh (kliknutím na políčko "Číst dál", se Vám zobrazí přílohy)

Informační setkání vedení gymnázia, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů ve třídách prvních ročníků se uskuteční v pondělí 30. 8. 2021 v následujích časech:
 
Studijní obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (čtyřleté) - od 15:00 hod.
Studijní obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté) - od 16:00 hod.

Studijní obor 79 – 41 – K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) - od 16:00 hod.

Setkání proběhne v aule školy.

Všechny rodiče, resp. zákonné zástupce, srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia


Pozvání na schůzku Vám zašleme i na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke studiu.

Podrobnosti k organizaci, resp. hygienickým opatřením k zajištění provozu škol, upřesníme poté, co obdržíme oficiální informace z MŠMT a MZDr.

V současné době víme pouze tolik, co je zveřejňováno v médiích.

Děkujeme za pochopení.
.

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Náhradní termíny pro Jednotnou přijímací zkoušku na všechny studijní obory jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.
Termíny pro jednotlivé uchazeče byli stanoveny CERMATem a uchazeči s nimi byli seznámeni prostřednictvím zaslané pozvánky.
Sraz uchazečů bude v 7:50 hod. před ředitelnou (hlavní budova, 1. patro, vlevo).
Z důvodu souběhu konání přijímacích a maturitních zkoušek jsme byli nuceni změnit učebny, ve kterých se zkoušky konají.
Uchazeče si vyzvednou zadávající učitelé před ředitelnou a odvedou je do příslušných učeben.
Časový harmonogram je uložen v příloze.
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu

Aktuálně (14. 6. 2021)

Nově byla vložena příloha se seznamem přijatých uchazečů do studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium (8leté gymnázium) po uzavření zkoušek v náhradním termínu a
příloha se seznamem uchazečů přijatých do studijního oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (4leté gymnázium) po průběhu přijímacích zkoušek v náhradním termínu.Seznam přijatých uchazečů
ke studiu jednotlivých studijních oborů najdete v jednotlivých přílohách.

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?
Podívejte se do poslední přílohy, která je uložená níže, nebo klikněte zde.

Nově je v přílohách uloženo "Odvolání proti nepřijetí".
Můžete, ale nemusíte, tento formulář využít.
Odvolání podejte až v okamžiku, kdy si převezmete "Rozhodnutí o nepřijetí".
Pro podání odvolání potřebujete číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí o nepřijetí vydáno.
Na podání odvolání máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.


 

Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

1. Na výsledkové listině je Vaše registrační číslo v seznamu přijatých a chcete k nám skutečně zastoupit. Od pátku 21. května 2021 můžete v kanceláři gymnázia odevzdávat tzv. zápisový lístek. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

2. Na výsledkové listině je Vaše registrační číslo mezi přijatými, Vy jste přijati na jinou školu, kterou preferujete, a na naše gymnázium nenastoupíte. Protože na místo, které jste  obsadili v přijímacím řízení, čekají nepřijatí uchazeči, dle pořadí, zašlete nám, prosím, co nejdříve e-mail na adresu info@gymna-pi.cz s informací o tom, že k nám nenastoupíte. Za tento vstřícný přístup Vám děkujeme, a to nejen my, ale především uchazeči, kteří budou přijati na Vámi uvolněné místo.

3. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých, Vy máte zájem u nás studovat. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí. Podejte odvolání proti nepřijetí na naší škole. Odvolání můžete podat až poté, co poštou dostanete rozhodnutí o nepřijetí (tzv. „obálka s modrým pruhem“), dříve odvolání není možné přijmout (nemáte „v ruce“ rozhodnutí o nepřijetí, takže se nemáte proti čemu odvolat). Pořadí („rychlost“) podání odvolání nemá vliv na vydání nového rozhodnutí o přijetí. Doručte škole, na které jste přijati, zápisový lístek. V případě, že Vašemu odvolání vyhovíme a Vy stále budete mít zájem u nás studovat, vyzvednete si zápisový lístek na školy, kde jste byli přijati a přinesete ho k nám (k tomu, abyste si mohli vyzvednout zápisový lístek na škole, kde jste byli přijati, je nutné předložit naše nové rozhodnutí o přijetí). Odvolání je nutné podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Ředitel školy má možnost vydání nového rozhodnutí o přijetí za předpokladu, že existuje volné místo (= některý z přijatých uchazečů neodevzdal zápisový lístek) a zároveň uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí bude řídit pořadím uchazečů dle výsledku přijímacího řízení.