Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020


Pro školní rok 2019/2020 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:

  - 2 třídy čtyřletého gymnázia (60 žáků)
  - 1 třída šestiletého gymnázia (30 žáků)      
  - 1 třída osmiletého gymnázia (30 žáků)
   
Přijímání žáků po úspěšném ukončení:

    - 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
    - 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
    - 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek:
- čtyřleté gymnázium  -
- šestileté gymnázium -
- osmileté gymnázium -
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2019 (včetně)!

Přihlášky budou přijímány na předepsaných tiskopisech! (tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách, viz. níže jako příloha, nebo na stránkách www.cermat.cz.).
 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2019/2020

1. termín
12. 4. 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání
16. 4. 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
15. 4. 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání
17. 4. 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání)
1. termín - 13. 5. 2019
2. termín - 14. 5. 2019

JPZ se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pod následujícími odkazy:
https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html (pod tímto odkazem najdete nejnovější informace)
www.cermat.cz
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/
www.kampomaturite.cz (sekce Přijímačky na SŠ)
najdete důležité informace o státních přijímacích zkouškách.