Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020


Pro školní rok 2019/2020 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:

  - 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
  - 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)      
  - 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)
   
Přijímání žáků po úspěšném ukončení:

    - 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
    - 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
    - 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (ke dni 1. 3. 2019):
- čtyřleté gymnázium  - 130
- šestileté gymnázium - 37
- osmileté gymnázium - 136
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2019 (včetně)!