Přijímací zkoušky 2020/2021

 

Den otevřených dveří na gymnáziu se bude konat v pondělí 18. 11. 2019 od 8:30 hod. do 15:30 hod.

Pro školní rok 2020/2021 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
- 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
- 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
- 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (ke dni XX. YY. 2020):
- čtyřleté gymnázium -
- šestileté gymnázium -
- osmileté gymnázium -
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 2. března 2020 (včetně)!

Přihlášky budou přijímány na předepsaných tiskopisech! (tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách, viz. níže jako příloha, nebo na stránkách www.cermat.cz.).

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2020/2021

1. termín
14. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání
16. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
15. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělání
17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání)
1. termín - 13. května 2020
2. termín - 14. května 2020

JPZ se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Pod následujícími odkazy:
https://www.cermat.cz/index.php (pod tímto odkazem najdete nejnovější informace)
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/
www.kampomaturite.cz (sekce Přijímačky na SŠ)
najdete důležité informace o státních přijímacích zkouškách.

 


 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2010 - 6leté gymnázium - 2. kolo

Do druhého kola přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) podal přihlášku jeden uchazeč.
Na základě splnění podmínek pro toto kolo přijímacího řízení byl tento uchazeč přijat ke studiu.
 

Informační setkání ředitele školy s rodiči žáků budoucích prvních ročníků

Informační setkání ředitele gymnázia s rodiči žáků budoucích prvních ročníků se uskuteční v následujích termínech:
1.A a 1.B (4leté gymnázium) - čtvrtek 27. 6. 2019
1.F  a 1.O (6leté a 8leté gymnázium) - středa 26. 6. 2019
Schůzky se budou konat od 16:00 hod. v aule gymnázia.
 

Informace o výuce cizích jazyků

Vážení rodiče!
V níže uložených přílohách najdete informace o výuce cizích jazyků pro studijní obory 79-41-K/41 Gymnázium (4leté)  a 79-41-K/81 Gymnázium (8leté).
Prosím, seznamte se s nimi a požadované informace dodejte do školy jedním z možných způsobů:
1. osobně do kanceláře školy
2. poštou
3. e-mailem na adresu: info@gymna-pi.cz
V případě, že budete zasílat informace e-mailem, nemusíte návratku tisknout a skenovat, stačí zaslat odpověď ve formátu: příjmení, jméno, AJ - např. 6 let, NJ - např. 2 roky, žáci ze 4letého oboru přidají termín 12. 6. , resp. 19. 6. 2019.
Děkujeme za Vaši vstřícnost.