Náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky - 10. a 11. 5. 2023

Náhradní termíny pro Jednotnou přijímací zkoušku na všechny studijní obory jsou stanoveny na 10. a 11. května 2023.
Termíny pro jednotlivé uchazeče byly stanoveny CERMATem a uchazeči s nimi byli seznámeni prostřednictvím zaslané pozvánky.
Sraz uchazečů bude v 8:15 hod. před ředitelnou (hlavní budova, 1. patro, vlevo).
Uchazeče si vyzvednou zadávající učitelé před ředitelnou a odvedou je do příslušných učeben.
Časový harmonogram je uložen v příloze.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Aktuálně!
 
V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (pro všechny studijní obory).
Dle platné legislativy je zveřejněn pouze seznam přijatých uchazečů a bodové hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené. Tito uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek.
Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu "přijatých uchazečů", nebyli přijati.
Tito uchazeči musí počkat na doručení rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude zasláno poštou (obálka "s modrým pruhem").
 

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?


Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (= anonymní ID), jsou od úterý 2. 5. 2023 zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.
Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené!
Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
(§ 60 g odst. 6 školského zákona).
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu
Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.


Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Jak v jednotlivých případěch postupovat?

Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (= anonymní ID), budou zveřejněny do dvou pracovních dní od zpřístupnění výsledků testů CERMATu školám (CERMAT poskytne výsledky školám nejpozději 28. 4. 2023) na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.

Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené!

Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 g odst. 6 školského zákona).

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu

Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.


Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Přijímací řízení 2023/2024 - nahlédnutí do spisu

V pátek 28. dubna 2023 od 12:00 hod. do 16:00 hod. mohou dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů využít možnosti nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Upozorňujeme, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě nebude (výsledky Jednotné přijímací zkoušky CERMAT poskytne školám nejpozději 28. 4. 2023).

K nahlédnutí ve spisu bude pouze tato dokumentace:

- přihláška ke studiu (společně se zaslanými přílohami)

- pozvánka od CERMATu,

- vyplněné (neopravené!) záznamové archy ze dne konání JPZ (opravené testy zasílá CERMAT i s několikatýdenním zpožděním, následně budou založeny do spisu)

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 - rozdělení uchazečů do učeben

Rozdělení uchazečů do učeben
V přílohách najdete rozdělení uchazečů do jednotlivých učeben.
Rozmístění učeben, ve kterých se konají testy Jednotné přijímací zkoušky (JPZ), je vyznačeno v přiložených plánech budovy A (hlavní budova).
K přijímací zkoušce si nezapomeňte vzít pozvánku a povolené pomůcky.
Buďte, prosím, v učebnách včas.
Po dobu konání přijímacích zkoušek není povolena přítomnost rodičů na patrech budovy, na kterých se nachází učebny, v nichž se konají testy JPZ.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Gymnázium Písek