Uchazeči přijatí v rámci autoremedury

V rámci autoremedury byli ředitelem školy přijati ke studiu ve školním roce 2017/2018 následující uchazeči:

- studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
- kód uchazeče: 4001, 4003, 4005, 4015, 4017, 4018, 4023, 4028, 4035, 4038, 4040, 4041, 4043, 4053, 4060, 4063, 4066, 4067, 4078, 4079, 4081, 4086, 4109, 4111, 4119, 4123, 4126

- studijní obor 79-41-K/61 Gymnázium s rozšířenou výukou francouzského jazyka (šestileté)
- kód uchazeče: 6019, 6021, 6029

- studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
- kód uchazeče: 8019, 8020, 8039, 8064, 8065, 8077

Prosíme všechny uchazeče, aby po obdržení písemného rozhodnutí potvrdili svůj zájem o studium na našem gymnáziu odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí.