Adaptační kurz 1. ročníků

Je již tradicí, že začátkem každého dalšího školního roku odjíždějí nově příchozí žáci do 1. ročníku na adaptační kurz. Nebylo tomu jinak ani v tomto školním roce. V termínu 7. - 9. 9. vyrazili vstříc adaptování na nové prostředí žáci 1.O a 1.F, od středy do pátku je pak vystřídali žáci 1.A a 1.B. Žákyně 1.A Jolana Fenclová a Aneta Štusáková okomentovaly uplynulý kurz takto.

Tradičním zahájením školního života 1. ročníků na gymnáziu v Písku bývá adaptační kurz, který má pomoci studentům seznámit se s novými spolužáky a učiteli. Proto jsme se i my, letošní 1.A a 1.B, vypravili společně s učiteli a instruktory z řad absolventů školy na třídenní adaptační kurz do chatové osady Lažánky u Blatné.

Ve středu 7. 9. jsme po krátkém vyučování dorazili do osady, kde jsme si rozdělili chatky, vybalili si, rozhlédli se po okolí a co nevidět se začalo s programem. Čekala nás nejen teoretická přednáška o první pomoci, ale také její praktická část. Po večeři jsme se odebrali k lesu, kde jsme si formou hry osvěžili naši krátkodobou paměť učením básniček. A večerní obloha plná hvězd tomu dodala tu pravou atmosféru.

Druhý den se prověřila naše komunikace a týmová spolupráce. Plnili jsme mnoho úkolů zaměřených jak na fyzickou, tak i na vědomostní stránku. Například při hře Trifidi jsme si vyzkoušeli, jak obtížné je žít jako nevidomý člověk. Závěrem jsme se všichni sešli u táborového ohně. V den našeho odjezdu se konala soutěž, která třída dříve vztyčí vlastnoručně vyrobenou vlajku.

Tyto tři dny byly plné nejen zábavných aktivit, ale také jsme se dozvěděli spoustu nových a důležitých informací. Seznámili jsme se též se školním senátem a novou paní psycholožkou. Tímto za vše děkujeme učitelům tělesné výchovy, starším žákům, naším třídním učitelkám a samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravě. Díky tomuto kurzu z nás odpadl počáteční strach a věříme, že naše společná cesta povede tím správným směrem.

Jolana Fenclová, Aneta Štusáková 1.A

Děkujeme všem kolegům a vedení školy za uskutečnění kurzu a děvčatům z 1.A za přiložený komentář.

Za kab. TV, Radek Šlechta