Adaptační kurzy 1. ročníků

Adaptační kurzy prvních ročníků:

Třídy 1.A,B: 4. - 6. 9. 2023

Třídy 1.O,F: 6. - 8. 9. 2023

Bližší informace naleznete v přílohách, stejně tak i Prohlášení zákonného zástupce, které je nezbytné odevzdat při nástupu na kurz.

Těšíme se na spolupráci!

Předmět: 
Školní síť