Aktualizace opatření ke dni 20. 11. 2020

Aktualizace ke dni 20. 11. 2020

(pro otevření klikněte na odkaz)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od středy 25. 11. 2020, resp. od pondělí 30. 11. 2020, najdete i v níže uložené příloze.

Aktualizace ke dni 18. 11. 2020

V níže uložené příloze najdete seznam "Opatření PES pro oblast školství"

Aktualizace ke dni 12. 11. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení)

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Aktualizace ke dni 30. 10. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení, resp. opatření)

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 4. 11. 2020

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. 11. 2020

Aktualizace ke dni 21. 10. 2020

(pro otevření klikněte na příslušné usnesení, resp. opatření)

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 22. 10. 2020 (omezení obchodu a služeb)

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 22. 10. 2020

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 21. 10. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 21. 10. 2020


Aktuální informace ke způsobu vzdělávání ke dni 14. 10. 2020

S ohledem na epidemiologickou situaci rozhodla dne 12. října 2020 na svém mimořádném zasedání vláda ČR o dalších významných opatřeních týkajících se omezení provozu škol, které v rámci nouzového stavu nastanou od
středy 14. října 2020:

- vyšší gymnázium - pokračuje v distanční výuce

- nižší gymnázium - od 14. 10. 2020 přechází na vzdělávání formou distanční výuky

- od 26. - 30. 10. 2020 - volno pro všechny žáky (2 dny "covidové prázdniny“), 1 den státní svátek, 2 dny podzimní prázdniny

Odkaz na usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020: zde

Na základě rozhodnutí ředitelky SOŠ a SOU Písek Ing. Zuzany Sýbkové, je školní jídelna z hygienických a provozních důvodů v době od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020 uzavřena. Obědy byly všem žákům hromadně odhlášeny. Bližší informace budou poskytnuty později.

Dále nás MŠMT požádalo o zprostředkování informací o aplikaci eRouška, která je součástí systému Chytré karantény a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkali s jiným uživatelem, který byl pozitivně
testován na onemocnění COVID-19 (viz. příloha).

Apeluji na žáky, bez rozdílu, jakým způsobem jsou vzděláváni, aby dodržovali pravidlo 3R: roušky – rozestupy – ruce. 

Prosím rodiče, aby i nadále případnou nepřítomnost žáků ve výuce omlouvali třídním učitelům, kteří povedou evidenci docházky dle platného Školního řadu.

Přeji všem našim žákům i jejich rodinám minimum zdravotních i jiných komplikací.

Zároveň bych chtěl vyjádřit poděkování za podporu, toleranci a spolupráci.

S pozdravem

Michal Drnec