Beseda "Stav životního prostředí na Písecku"

Studenti 4. ročníků našeho gymnázia se ve středu dne 4. 12. 2019 zúčastnili dvouhodinové besedy na téma Stav životního prostředí na Písecku. Fungování státní správy a samosprávy nám přišel představit vedoucí odboru životního prostředí města Písek Ing. Miloslav Šatra. Žáci se dozvěděli nejen o fungování samotného odboru, ale také o odpadovém hospodářství, jež se stává v poslední době poměrně ožehavým tématem, a dotační politice.
Nechyběla živá diskuze, dotazy týkající se svozu odpadu a debata na téma agropodnikání. Řeč přišla také na lesy sužované kůrovcem, komunální politiku a otázku životního prostředí a klimatu. Po náročném, avšak přínosném dvouhodinovém bloku studenti odcházeli obohaceni o nové informace a poznatky, které lze využít nejen v dalším studiu, ale také na lokální úrovni.
Konec konců, besedy s panem inženýrem Šatrou se na našem gymnáziu staly jakousi tradicí, jež studenty v posledním ročníku provází již několik let.

Autor článku: Pavel Vařenka