Bez půdy to nepůjde

Od pondělí 13. května do pondělí 3. června hostí naše škola výstavu Biologického centra Akademie věd ČR s názvem Bez půdy to nepůjde. Výstava velkoformátových panelů, které popisují stav, využití a současný výzkum zemědělské půdy na území ČR, je umístěna na školním dvoře a je tedy volně přístupná i pro veřejnost - jste všichni srdečně zváni! Pro případné zájemce je zdarma k dispozici i publikace se stejným názvem od Prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc.