Den s absolventy


Dne 25. ledna 2019 na gymnáziu proběhl poprvé "Den s absolventy“. Žáci 3. ročníků měli možnost setkat se s bývalými absolventy našeho gymnázia, kteří s nimi diskutovali o svém studiu na VŠ, svých zkušenostech, a to nejen ze studií,ale i z doby, kdy těsně po ukončení vysoké školy hledali prostor pro své uplatnění, či o postřezích ze své „práce“.

Na realizaci dne se podílelo 26 speakrů (absolventů), kteří prezentovali cca 26 studijních oborů a specializací.

Obrovské poděkování za ochotu a za to, že si našli ve svém nabitém pracovním či studijním programu volný čas, aby mohli předat žákům své cenné znalosti a zkušenosti, patří minimálně 30 lidem.

A kteří to byli?

Vendula Langerová, studentka 6. ročníku 1. LF UK a zároveň studentka Pražské konzervatoře, která si udělala čas i přesto, že ji po víkendu čeká státní zkouška z interny.

Kateřina Mastná, studentka 6. ročníku 1. LF UK, která si udělala čas mezi státní zkouškou z pediatrie a odjezdem na Erasmus.

Kateřina Etrychová, absolventka Žurnalistiky a Mediálních studií FSV UK, bývalá zpravodajka Zahraniční redakce České televize, dnes pracující v diplomatických službách a autorka knihy Můj báječný život.

Martin Vokálek, student Diplomacie na VŠE, který pro Vás pořádá Café Evropa a který si také udělal čas jen pár dní před státnicí.

Olga Pexídrová, studentka UNYP, prezidentka Evropského parlamentu mládeže, která vedle toho všeho ještě pracuje, a udělala si čas ve svém nabitém kalendáři.

Jolana Humpálová, studentka žurnalistiky FSV UK, která pilně točí a píše pro Seznam.

Martin Rutrle, student Mezinárodního obchodu na VŠE, který pracuje v KPMG a má jen pár dní před státnicemi.

Kamila Kuntová, studentka stavebního inženýrství, kterou čekají státnice jen za několik málo dní.

Tomáš Lyga, absolvent písecké Filmové akademie Miroslava Ondříčka (FAMO), který se, mimo jiné, jako Kazmův střihač určitě nenudí.

Jakub Kajtman, který si udělal čas i přes nabitý nejen pracovní, ale i rodinný život, a spojil se s námi z Bruselu, než odvedl jednu ze svých malých dcer do školky.

Eva Veřtátová, architektka, která přišla, i když se ji nepříjemně zkomplikoval projekt těsně před jeho předáním.

Jana Samšuková, absolventka Žurnalistiky FSV UK, která i přesto, že večer letěla do zahraničí, přijela na celé dopoledne do Písku, aby studentům věnovala svůj čas a své rozmanité zkušenosti.

Stejně velké poděkování patří Filipu Hlaváčovi (fyzioterapie), Janě Pospíšilové (ergoterapie), Jaroslavu Fořtovi (právo), Michalu Pisklákovi (právo), Dušanu Brabcovi (politologie), Janu Famfulemu (ekonomie), Jakubu Marouškovi (Matfyz - IT), Michaele Petržílkové (nanotechnologie), Pavlíně Chroňákové (DAMU - scénografie), Barboře Mošanské (pedagogika), Kristýně Vondráškové (psychologie), Tomáši Samcovi (sociologie), Barboře Pobříslové (sociální práce, etika).

Další poděkování patří Adéle Adamczykové (zubní lékařství), Brigitě Bardové (zubní lékařství) a Radce Ef (policejní a armádní složky) a Veronice Všetečkové (VŠCHT) za podporu.

Největší poděkování patří Kristině Hrbkové, která s návrhem na uspořádání „Dne s absolventy“ přišla, podílela se na dlouhodobé přípravě a následně vlastní realizaci projektu, a která se úspěšně chopila „moderátorské role“.

Současně s Kristinou patří velké poděkování kolegovi Jakubu Cenkovi, učiteli dějepisu a základů společenských věd, bez jehož pomoci a práce „nad rámec“, by se tento den jen těžko uskutečnil.

Všichni výše uvedení absolventi vše dělali bez nároků na odměnu, ve svém volném čase, všichni překonali problémy s „logistikou“ a na naše gymnázium rádi přijeli. Někteří poprvé po dlouhé době. Přijeli, protože chtěli. Přijeli, nemuseli. Přijeli, protože je potěšilo pozvání. Přijeli, protože chtěli ukázat, že na nás, na naše gymnázium a roky zde strávené, nezapomněli.

A za to vše jim patří obrovský dík.

Jen mě mrzí, že jsem se s některými nemohl osobně rozloučit, poděkovat jim a říci, jak moc mě potěšili a jak jsem na ně hrdý.

Těším se příští rok „na shledanou“. A hodně štěstí.

(Škoda, že na závěrečnou fotku zbyla již jen hrstka)

Michal Drnec