Den s armádou

Ve čtvrtek 11. dubna se na naší škole poprvé konala akce „Den s armádou“, kterou organizuje Ministerstvo obrany formou projektu POKOS (příprava občanů k obraně státu). POKOS je nedílnou součástí plánování obrany státu, v době míru má příprava občanů k obraně státu charakter vzdělávání a provádí se na základních a středních školách. POKOS zahrnuje zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností.

V rámci projektového dne se zapojily všechny třídy nižšího gymnázia a čekal je velice atraktivní program jako například přednáška o armádě, zdravověda, chemická příprava a povídání pyrotechniků. Na školním dvoře si pak žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet vojenskou techniku. Z důvodu oslav výročí vstupu do NATO byla do programu zařazena i přednáška pana Viktora Dvořáka z MZV o NATO a EU.

Komentář žáka Jana Komína ze třídy 1.O: „Den s armádou se mi moc líbil. Ukázali nám spoustu zajímavých nástrojů a přístrojů. Nejvíce mě zaujala část s technikou.“

Odkaz na stránky Ministerstva obrany České republiky:  https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/nase-stopy-v-nato-zabodovaly-na-jihu-cech--vzdelavaci-projekt-o-armade-si-skola-pozvala-uz-podruhe-250460/