Dodávka stolních PC do učebny výpočetní techniky.

Stav: 
Ukončené
Vedení Gymnázia Písek dnešním dnem vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávku stolních PC a monitorů do učebny výpočetní techniky.
Bližší informace o předmětu této zákazky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, která je, spolu s technickou specifikací požadovaného vybavení, zveřejněna v přiložených souborech.