Evoluce, nebo stvoření?

Tak zněl podnadpis přednášky, které jsme se zúčastnili ve čtvrtek 20. 10. 2022 v rámci biologického semináře. Přednášku vedl pan ing. Josef Potoček.
Problematiku evoluční teorie sleduje z hlediska své původní profese chemika. Předložil nám několik příkladů, na základě nichž vysvětloval nedostatky a samotnou nesmírnou složitost evoluce. Podle něj všechno kolem nás nemohlo vzniknout jen náhodnými procesy, a proto se náš vývoj nedá vysvětlit ničím jiným než zásahem Boží síly. Sám ve stvoření, jak nám ke konci přednášky řekl, věří a v zásadě nepřipouští možnost evoluce.
Řekla bych, že postoj pana Potočka přiklánějícího se ke stvoření nás přinutil vystoupit z naší bubliny, a tak jsme se obohatili o jiný názor, než je většině z nás vlastní.
Přednáška tak pro nás znamenala přínos v tom, že jsme měli možnost se zamyslet a kriticky přemýšlet. Vyvolala emoce a diskusi, kterou jsme v naší třídě vedli se spolužáky ještě dlouho po konci přednášky.
Koneckonců nikdo z nás nebyl při začátku světa přítomen, a proto nemůžeme s jistotou říci, jak události ve skutečnosti proběhly :).
Nováčková Karolína, 8. 0