Finanční gramotnost

V pátek 28. dubna 2023 se v ČNB v Praze konalo celostátní finálové kolo 12. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Soutěž je rozdělena do  třech věkových  kategorií. Kategorie I. je pro 1. stupeň základních škol, kategorie II. je pro 2. stupeň základních škol a nižší třídy víceletých gymnázií a kategorie III. pro střední školy. Naši školu reprezentovaly dva týmy. V kategorii II. tým ve složení Jakub Francisty (4.O), Bedřich Zimmermann (3.O) a Jan Novák (4.O). Projekt,  který obhajovali, jim zajistil postup do užšího finále, kde nakonec skončili na krásném třetím místě. V kategorii III. soutěžil tým ve složení Filip Cihla (6.F) a Jan Novotný (2.B), třetí z týmu, Tadeáš Trecha (3.F), se soutěže nemohl zúčastnit. I tento tým postoupil do užšího finále a získal v silné konkurenci 3. místo. Pro účastníky všech kategorií byla připravena prohlídka Návštěvnického centra ČNB s průvodcem a beseda s náměstkem ministra financí  Markem Morou. Marek Mora živě se studenty diskutoval o současné situaci na trhu financí. Několikrát soutěžícím zdůraznil nutnost osvojování si zdravých finančních návyků od útlého dětství až do dospělosti. Na dotaz nejlepší investice, odpověděl jednoznačně - investice do vzdělání. Soutěž finanční gramotnosti je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week - Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež. Oběma týmům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.