Hodiny otevřených dveří

V případě, že jste nestihli Den otevřených dveří na našem gymnáziu, pořádáme pro zájemce tzv. "Hodiny otevřených dveří", a to ve dnech 8. 2. (úterý), 10. 2. (čtvrtek), 22. 2. (úterý) a 24. 2. (čtvrtek) vždy v době od 15:00 hod. do 17:00 hod.
V případě Vašeho zájmu Vás prosíme o zaslání krátkého oznámení s informací o tom, který den a čas preferujete.
Oznámení napište na e-mail:    info@gymna-pi.cz
Velmi Vám za to děkujeme.
Těšíme se na všechny, kteří možnosti navštívit naší školu, využijí.
Michal Drnec