Informace k provozu škol od 8. června 2021

V příloze jsou uloženy informace k provozu škol od 8. 6. 2021.
Jihočeský kraj patří mezi tři kraje, společně s Libereckým a Zlínským, kterých se změny opatření ve věci nasazení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška) při výuce netýkají!
V těchto krajích stále platí povinnost mít při vzdělávání nasazenu ochranu úst a nosu.