Informace k provozu škol s účinností od 3. 1. 2022

V příloze najdete Informace pro školy a školská zařízení schválená vládou dne 13. 12. 2021.