Informace k provozu škol a školských zařízení platná od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021

Aktualizace ke dni 1. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 (tj. výuka všech ročníků probíhá v distanční formě).

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platná od pondělí 1. 2. 2021 do pondělí 14. 2. 2021 najdete v níže uložené příloze.