Informace o ochraně zdraví a provozu SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020