Informace o vydání mimořádného opatření MZdr s účinností od 25. 2. 2021

V příloze najdete Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (opatření č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN - zde) s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání.
Files: