Informace pro školy s účinností od 14. 3. 2022

V příloze najdete informace ke změně mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k nošení ochranného prostředku s účinností od 14. 3. 2022.
To nejpodstatnější lze vystihnout následujícím způsobem (výňatek z mimořádného opatření, zaslaného školám dne 11. 3. 2022 prostřednictvím datových schránek).
"... Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek. ..."