Informace pro školy s účinností od 22. 11. 2021

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k:
- povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol
- testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021
- úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel
- pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity
Pokyny najdete v příloze.
(tyto informace obdržely školy datovou  zprávou z MŠMT dne 20. 11. 2021 ve 14:02 hodin)