Informace pro školy s účinností od 3. 1. 2022

Dne 29. 12. 2022 byly do příloh vloženy další materiály a pokyny zaslané školám MŠMT.
V příloze jsou uloženy "Informace pro školy a školská zařízení k provozu s účinností 3. 1. 2022".