Informace z MŠMT k antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele, ředitele

Aktuálně!
Informace z MŠMTk antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele a ředitele (stav k 17. 5. 2021)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v zadávacím řízení vyhlášeném dne 28. dubna 2021 byl dne 10. května 2021 vybrán distributor dodávky 5,6 milionu neinvazivních antigenních testů s odběrem z přední části nosu od firmy Sejoy (odkaz: Sejoy).Testy jsou schválené pro použití Ministerstvem zdravotnictví, viz oficiální web (Seznam schválených antigenních testů). Instruktážní video zde.
V současné době používá naše škola testy LEPU SARS-CoV-2, Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Golg Immunochromatography), které byly dodány MŠMT v 1. fázi. Instruktážní video zde.
Po vyčerpání zásob budeme využívat testy Singclean Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold Method). Tyto dodalo MŠMT v 2. etapě zajištění škol testy. Instruktážní video zde.
Informace z MŠMT k antigenním testům pro žáky, rodiče, učitele, ředitele (stav k 7. 4. 2021) naleznete na tomto odkazu, instruktážní video zde.