Informační setkání rodičů žáků budoucích 1. ročníků s vedením školy

Informační setkání vedení gymnázia, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů ve třídách budoucích prvních ročníků se uskuteční v pondělí 27. 6. 2022 a v úterý 28. 6. 2022 v následujích časech:

Pondělí 27. 6. 2022
Studijní obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (čtyřleté) - od 16:00 hod.

Úterý 28. 6. 2022

Studijní obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté) - od 16:00 hod.
Studijní obor 79 – 41 – K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) - od 16:00 hod.

Setkání proběhne v aule školy.

Všechny rodiče, resp. zákonné zástupce, srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia