Informační setkání rodičů/zákonných zástupců se zástupci gymnázia

Vážení rodiče/zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků gymnázia!
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na informační setkání s vedením školy, třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů a dalšími pracovníky školy (např. školním psychologem, výchovným poradcem, zástupcem Nadačního fondu, ...).
Na této schůzce budete seznámeni se základními informacemi, které se budou týkat začátku nového školního roku, ale i studia v dalších letech.
Setkání se uskuteční dle následujícího harmonogramu:
1. ročník 4letého gymnázia - pondělí 24. 6. 2024 - od 14:00 hod.
1. ročník 6letého a 8letého gymnázia - pondělí 24. 6. 2024 - od 16:00 hod.
Schůzka se bude konat v aule gymnázia.
Všechny rodiče/zákonné zástupce srdečně zveme a těšíme se na setkání.
Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia