ISIC karty

Pokud má některý ze žáků budoucích 1. ročníků zájem o vydání ISIC karty k 1. 9. 2019, může podklady pro její vydání dodat paní Kadlecové nejpozději v úterý 20. 8. 2019, a to v době od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Další možnost objednání bude během měsíce září.