"Konfliktní druhy" - Vydra říční - přednáška a praktické cvičení

Ve středu 20. 2. 2019 se v rámci EVVO uskutečnila na naší škole pro studenty nižšího gymnázia velmi zajímavá přednáška pana Jana Nového, ředitele Českého nadačního fondu Vydra Třeboň. Na měsíc únor byla škole zapůjčena i jeho výstava „Konfliktní druhy“.

Představil nám chování vydry říční (Lutra lutra), přednášku zpestřil ukázkou historických rytin vyder nebo pytláckých pastí. Na závěr si studenti vyslechli různé druhy hlasů vydry.

Třídy 3.0 a 4.0 měli v laboratoři biologie ještě praktika, kde bylo úkolem odhalit, čím se vydra živí.

Přednáška i praktika byla zábavná i poučná.