Koronavirus - aktuální informace


Vážení rodiče, žáci a žákyně!

V úterý 22. 9. 2020 bylo u jednoho ze žáků našeho gymnázia potvrzeno onemocnění Covid - 19.
Krajskou hygienickou stanicí byla pro třídu, kterou žák navštěvuje, nařízena preventivní karanténa.
Ve škole bude i nadále vyžadováno dodržování epidemiologických opatření.
Žádáme Vás o dodržování těch nejzákladnějších hygienických pravidel, stanovených pro tuto situaci. Nošení roušek, pravidelné mytí rukou, používání dezinfekce, případně dodržování rozestupů.
Doufáme, že nedojde k výraznější změně situace, např. počet nakažených přesahující 30 % všech žáků a pedagogů, počet nakažených pedagogů neumožňující zajištění běžného provozu školy, apod., aby epidemiologická opatření pro naši školu nemusela být zpřísněna.
Do karantény by individuálně mohli být rozhodnutím KHS zařazeni i žáci, kteří s pozitivně testovaným nechodí do jedné třídy, ale navštěvovali s ním např. některý z povinně volitelných předmětů či s ním přišli do jiného bližšího kontaktu.

Všem Vám přeji pevné zdraví, hodně sil, optimismu a víry, že brzy bude líp.

Michal Drnec, ředitel školy