Matematické soutěže v 1. pololetí školního roku 2023 / 2024

Každý školní rok je první matematickou soutěží Logická olympiáda. Po úspěšném absolvování základního kola naši školu v kole krajském reprezentovali Václav Kubeš (1. O) a Matěj Záluský (6. O).

Matěj Záluský, vítěz školního kola Lingvistické olympiády, se v Praze zúčastnil regionálního kola této soutěže.

Pro žáky nižšího gymnázia byla druhou v pořadí Pythagoriáda. V okresním kole obsadili 1. místo, každý ve své kategorii, Šimon Statečný (2. O) a Lada Sobotková (3. O).

Matematická olympiáda má za sebou již několik kol.
U studentů nejvyšších ročníků proběhlo v lednu krajské kolo, kterého se po úspěšném absolvování školního kola, zúčastnil Lukáš Karolyi (4. B). Na výsledkovou listinu netrpělivě čekáme.
Pro žáky 1. a 2. ročníků a odpovídajících tříd víceletého gymnázia proběhlo koncem ledna školní kolo, ve kterém si účast v kole krajském vypočítali Jan Novák (5. O), Julie Klementová a Milan Kadlec (oba 6. O), u Veroniky Těhlové (1. A) rozhodne stanovený bodový limit.
V okresním kole kategorie Z9 (9. třída a odpovídající ročníky víceletého gymnázia) naši školu reprezentovali sourozenci Jakub Janča a Lukáš Janča (4. O).

V Soutěži Finanční gramotnost nás čeká krajské kolo, do kterého postoupili v kategorii II Zuzana Kopecká, Lada Sobotková (obě 3. O) a Bedřich Zimmermann (4. O), v kategorii III Jan Novák (5. O), Jan Novotný a Rudolf Ryska (oba 3. B).

I ve druhém pololetí nás čekají matematické soutěže. U těch již probíhajících další kola, v březnu Klokan, v dubnu Náboj. Žákům, kteří ještě budou soutěžit, držíme palce a jinak všem děkujeme za reprezentaci naší školy. Jsme rádi, že naše žáky „počítání“ stále ještě baví!

Za předmětovou komisi matematiky Radka Kuntová