Maturitní zkoušky Podzim 2021

Rozpis maturitních zkoušek MZ Podzim 2021

Termín: středa 1. 9. 2021
Učebna: EVH
Komise:
Předsedkyně: Mgr. Martina Černá
Místopředseda: Mgr. Marek Tyle
Třídní učitel: Mgr. Libor Janda
Závěrečná porada komise: 11:05 hod.

Zkušební předměty:
Zeměpis (profilová část) - 10:00 hod. příprava, 10:15 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. L. Janda
Přísedící: Mgr. E. Viktorová
Německý jazyk (profilová část) - 10:15 hod. příprava, 10:30 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. Pavla Janoušková
Přísedící: Mgr. Vladana Vlášková
Francouzský jazyk (profilová část) - 10:30 hod. - příprava, 10:45 hod. zkoušení
Zkoušející: Mgr. A. Geny
Přísedící: Mgr. L. Krentíková