Můžeš podnikat!

V měsíci březnu se studenti třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili dvou besed v rámci programu Můžeš podnikat. Jedná se o unikátní projekt, který přináší mezi studenty příběhy podnikatelů, motivuje studenty k sebevzdělávání se, inspiruje je k podnikavosti a pomáhá jim orientovat se na trhu práce. Všechny tyto benefity se odehrávají za nedocenitelného přímého kontaktu s osobnostmi z praxe.

Autoři projektu Můžeš podnikat si dávají za cíl propojovat školy s podnikateli. Výrazné osobnosti proto na besedách obvykle vyprávějí svůj příběh, díky čemuž inspirují studenty k podnikavosti. Za celým projektem stojí myšlenka přinášet užitečné poznatky studentům 21. století. Věříme, že na Gymnáziu Písek se tak podařilo.

Na dvou besedách uskutečněných na Gymnáziu Písek měli studenti možnost seznámit se s:

Studenti hodnotili tuto akci v anonymní zpětné vazbě takto:

Dozvěděl jsem se spousty užitečných věcí nejen ohledně podnikání, ale také z oblasti osobního života.

Našel jsem ve věcech nový smysl.

Velmi mě zaujaly motivační řeči obou dvou pánů, je vidět, že se ve svém oboru vyznají a povídají srozumitelně a jasně.

Dozvěděla jsem se, které knihy mě mohou inspirovat.