Národní plán obnovy - doučování žáků škol

Gymnázium Písek je od 1. 1. 2022 zapojeno do projektu "Doučování žáků škol" - realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie covid-19 na jaře roku 2020 a v průběhu většiny školního roku 2020/2021, resp.v průbehu distanční výuky.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Na realizaci projektu je poskytována podpora EU, "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU".

 
Národní plán obnovy - doučování žáků škol