Německé lektorky v hodinách němčiny

Česko – německá mládežnická organizace Spirála Ackermann-Gemeinde je sdružení pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí porozumět cizímu jazyku, dějinám střední Evropy a kultuře. V pátek dne 13. 1. 2023 navštívily naši školu tři lektorky z této organizace a s tématy  Rodina, Životní prostředí a Nakupování a služby se zapojily do výuky německého jazyka ve třídě 2.O a seminářích konverzace pro třetí a čtvrtý ročník. Žáci tak měli možnost procvičit daná témata v rámci aktivit s rodilými mluvčími a dozvědět se o možné spolupráci s touto organizací.