Nový epochální výlet třetích ročníků, tentokráte do Německa

V úterý 1. listopadu jsme se sešli v brzkých ranních hodinách a společně odcestovali do Německa. Zde jsme strávili dohromady čtyři dny. V autobuse jsme pobyli přes 6 hodin. První zastávka nás zavedla do Drážďan. Prošli jsme si komplex barokních budov – Zwinger, Balkón Evropy (Brühlsche Terasse). Do programu byl zahrnut též rozchod v centru města, odtud jsme přešli k Frauenkirche. Poté následoval další tříhodinový úsek jízdy, tentokráte do hlavního města Berlín. Ještě tento večer jsme se stihli ubytovat ve velmi příjemném hostelu a celý den završili teplou večeří.

Ráno nás nečekal žádný spěch, naopak jsme si mohli přispat a dle vlastního tempa spořádat snídani. Po výtečném pokrmu jsme se pěšky vydali na Potsdamer Platz. Shlédli jsme dolů z vyhlídky Panorama Punkt a dále jsme se přesunuli k historicky známému hraničnímu přechodu Checkpoint Charlie. Následovala prohlídka Topografie Teroru a židovského památníku – Holocaust Mahnmal, jehož struktura má v návštěvníkovi vyvolat pocit tísně, beznaděje a strasti. Cesta nás zavedla k branám Reichstagu, Říšského sněmu, ve kterém jsme museli projít velmi přísnou kontrolou, ale to nás neochudilo o prožitek z německy mluvené prohlídky. Nemálo fotografií jsme si pořídili u Braniborské brány. Se západem slunce jsme vyjížděli vzhůru k nebesům na věž Fernsehturm v nejrychlejším výtahu Evropy, jenž proráží vzduch rychlostí 6 metrů za sekundu.

V následujícím dni jsme navštívili nedaleké městečko Postupim, kde jsme měli šanci nahlédnout do interiéru zámku Sanssouci. Prošli jsme místní zámeckou zahradu a odtud putovali k Alexandrowce, ruské čtvrti, a pokračovali na Holandskou čtvrť. Po cestě jsme měli možnost přejet přes Gleinicker Brücke, jinak řečeno most špiónů, což je bývalá hranice NDR a Západního Berlína.

Výlet uzavřela plavba po řece, odkud jsme si mohli znovu prohlédnout nám již známé památky Berlína z jiného úhlu. Těsně před odjezdem do České republiky nás autobus provezl kolem Kürfurstendammu, Bernauer Strasse, East Side Gallery a Tempelhof Feldu. Pak už nás čekal pouze návrat domů k našim rodinám.

Za výletníky Sabina Němečková a Eliška Piksová ze 3.A