O Senátu

Senát Gymnázia Písek je nezávislým orgánem studentské samosprávy. Jeho posláním je především hájit zájmy studentů a podílet se na rozvoji jejich klíčových kompetencí. Rovněž zprostředkovává komunikaci mezi studenty a vedením školy. Podílí se také na organizaci zájmových aktivit studentů v rámci školy i mimoškolně. 

Senát Gymnázia Písek se poprvé ustavil ve školním roce 2018/19 a své činnosti navazuje na předchozí tradici studentské rady. V současnosti v Senátu zasedá celkem 35 senátorů z naprosté většiny tříd. Mezi největší úspěchy dosavadní existence Senátu se řadí především prosazení výstavby pingpongového stolu na dvoře školy. Senát nově úspěšně rozvíjí spolupráci se školním časopisem GP Times. 

Předsedou Senátu GP pro funkční období 2020/21 je Matthieu Morin. Místopředsedy byli zvoleni Martin Větrovský a Kateřina Čapková. 

Veřejné