Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce - 1. 12. 2020

Upozornění pro žáky maturitních ročníků

Nejzazší termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce je 1. 12. 2020!