Organizace výuky v době uzavření školy

Na základě vyhlášení mimořádných opatření Vládou České republiky byl ředitel školy nucen od 11. 3. 2020, resp. v případě našeho gymnázia, které v týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 mělo jarní prázdniny, od pondělí 16. 3. 2020 uzavřít budovy školy pro žáky, rodiče a veřejnost. Dochází k přerušení prezenčního způsobu výuky od uvedeného data až do odvolání.
Prezenční výuka v tomto období nebude probíhat.
Pouze ve vyjímečných případech je možné vystavovat potvrzení, a to v sekretariátu školy.
Kontakty: sekretariát 382 214 913, ředitel tel. 382 214 913/105, mobil 734 844 857, zástupkyně 382 214 913/111, resp. 382 214 913/106, e-mail: info@gymna-pi.cz nebo přímo na sekretariát simeckova.zdenka@gymna-pi.cz
V tomto období nebude probíhat prezenční výuka, náhradní výuka bude realizována prostřednictvím tzv. distanční výuky, tedy formou e-mailové komunikace pedagogů se žáky, prostřednictvím komunikačního systému Bakaláři (Komens - Dokumenty), on-line v e-learningovém prostředí MOODLE, apod.
Na třídní učitele a učitele jednotlivých předmětů se obracejte především přes informační a komunikační systém Bakaláři (Komens) nebo prostřednictvím e-mailů (adresy na jednotlivé učitele najdete na webových stránkách v sekci Kontakty).

"Apeluji na Vás, žáci,
snažte se v této situaci, která je pro nás všechny situací novou, neznámou, situací, se kterou nikdo z nás nemá žádné zkušenosti, nezapomenout na hlavní důvod, pro který na gymnáziu jste. Na své studium, na své vzdělávání.
Prosím, snažte se každý den věnovat svému studiu. Otevírejte pravidelně své učebnice, sešity, počítače, využívejte všech dostupných informačních zdrojů. Věnujte každý den svůj čas svému vzdělávání. Buďte disciplinovaní, solidární, samostatní, vstřícní, pomáhejte si navzájem, buďte tolerantní a nezapomeňte být optimističtí.
Věřte, že se my, pedagogové, budeme snažit najít tu nejlepší možnou cestu, formu, jakou Vám poskytovat potřebné informace. Ze začátku to nebude určitě úplně optimální, dle Vašich, ale věřte, že i našich představ, ale věřím, že se všichni rychle nově vzniklým potřebám přizpůsobíme a komunikace z naší strany bude lepší a dokonalejší.
Prosím Vás, milí žáci, sledujte pravidelně, každý den, informace na nástěnce třídy v komunikačním systému Komens a webové stránky školy, kde budeme postupně zveřejňovat další potřebné informace.
Všem nám přeji hodně štěstí."

Michal Drnec, ředitel školy