PAMĚŤOVÝ REKORD ŠKOLY PŘEKONÁN!

V rámci oslav mezinárodního dne čísla Pí proběhla 14. března 2023 v aule školy velká paměťová soutěž "O krále čísla Pí".

Pět přihlášených borců se utkalo v paměťových disciplínách, jaké známe z mezinárodních paměťových soutěží - zapamatování si čísel, slov, obrázků apod. v časovém limitu. Byli to: Ondřej Sedlák z 1.F, Elen Horáková ze 2.F, Samuel Čejka ze 3.O, Nikol Jirčíková ze 4.O a Adam Černý ze 6.O.

Soutěž trvala téměř dvě hodiny a stejně bylo kvůli nedostatku času nutno její průběh zkrátit o celé jedno kolo. Přesto byla plná napětí a dramatických zvratů. V nejvypjatějších chvílích se v naplněné aule vždy rozhostilo absolutní ticho, aby hluboké soustředění soutěžících nebylo ničím rušeno. Opakem pak byl uvolněný bouřlivý potlesk publika, když se jeho favoritům podařilo v určité dispciplíně zvítězit. V průběhu soutěže získávali soutěžící za jednotlivé disciplíny body. Nutno říci, že každá disciplína sedla někomu jinému, takže pořadí se v průběhu soutěže neustále měnilo.

O definitivním výsledku tak měla rozhodnout disciplína poslední, finálová. Vrcholem soutěže totiž bylo předvést, na kolik desetinných míst si každý soutěžící pamatuje číslo Pí. Výzvou byl dosavadní rekord školy v počtu 143 míst.

Známkou vysokých mentálních schopností našich soutěžících je fakt, že téměř všem se podařilo školní rekord překonat. Počty zapamatovaných míst totiž byly 133, 300, 325, 350, a nyní pozor: nový školní rekord se podařilo vytvořit Nikol Jirčíkové s počtem 400 desetinných míst!!

Vzhledem k bodování i předchozích částí soutěže se nakonec o půl bodu před Nikol dostal a králem čísla Pí pro rok 2023 se stal Samuel Čejka.

Všichni soutěžící si ale ze soutěže kromě diplomů odnesli hlavně krásný pocit, že svoje mentální schopnosti dokážou rozvíjet, což se, myslím, povedlo předat i publiku. Věřím, že řada diváků už nyní pomýšlí na svoji účast v této soutěži příští rok.

Děkuji žákům třídy 2.F za vydatnou pomoc při organizaci soutěže, všem divákům za skvělou atmosféru, a především samotným soutěžícím za odvahu, vytrvalost a statečnost, s jakou se v soutěži utkali a v úctě se skláním před jejich úžasnými schopnostmi.

Zkusíte i vy za rok překonat nový školní rekord?