Podzimní MaSo

MaSo - podzim 2022 

 

MaSo je týmová Matematická Soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a příslušných ročníků gymnázií. Hlavní náplní ale není jen počítání příkladů, jak tomu u podobných matematických soutěží bývá zvykem, ale současně i doprovodná hra.  

Na letošním podzimním MaSe měli účastníci za úkol vybudovat si vlastní městečko. Za vypočtené příklady získali virtuální finanční obnos a s jeho pomocí si do městečka kupovali nemovitosti, např. pole, rybníky, univerzity, dokonce i ropné plošiny. Zakoupené majetky přinášely vlastníkům výnosy na základně hodů kostkou. Vyhráli ti, jejichž bodové výnosy byly nejvyšší, tzn. byli „nejlepšími hospodáři“. 

  

V pořadí již 31. MaSo se konalo ve středu 9. 11. 2022 v Praze, Brně, Plzni, České Lípě, Děčíně, Litoměřicích a u nás v Písku.  

V našem městě se MaSa zúčastnilo celkem 15 týmů z celého Jihočeského kraje, přičemž dva z nich byly přímo z Gymnázia Písek.  

Výsledky gymnaziální reprezentace: 

Tým DOFRANI ze 4. O ve složení Marek Dobeš, Jakub Francisty, Michal Nikodím se u nás umístil na 2. místě. V celorepublikovém žebříčku na 38. místě z 254 týmů. 

Tým VOČERÁPRO ve složení Voráček F., Čechal D., Rádr A., Procházka V. se v naší velké konkurenci umístil na krásném 14. předposledním místě. I tak pro ně bylo klání zábavou a dokázali nám, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. :) 

 

Velký dík patří především Martinu Větrovskému z 8.O za provázení soutěží a organizaci.  

V neposlední řadě děkujeme všem, kteří provoz technicky zajišťovali, a bez nichž by uskutečnění soutěže taktéž nebylo možné: 

Julii Klementové, Milanu Kadlecovi a Hoang Phuc Nguyenovi z 5.O, Kláře Novákové, Karlu Kubešovi, Veronice Jirčíkové a Anně Zapletalové z 6.O, Filipu Arnicanovi, Tadeáši Maříkovi, Alexi Wojdylovi a Dominiku Polanskému z 8.O. 

 

Všichni, soutěžící i organizátoři, jsme si letošní MaSo velmi užili! Doufáme, že se na jaře při příštím MaSe znovu sejdeme v hojném počtu!! 

To si přeje autorka článku Zapletalová Anna a fanda MaSa Jana Tyle

náš tým se raduje
v aule bylo husto