Pošta pro Diakonii Písek aneb žáci seniorům a senioři žákům

Žáci 3.O ( a několik žáků 7.O ) se rozhodli v předvánočním čase potěšit obyvatele domova pro seniory. Každý ze třídy si vybral jednoho klienta a napsal mu dopis. Obálky obsahovaly různá přání, děti vyprávěly o svých snech a zážitcích, zajímaly je zkušenosti a vzpomínky starších lidí. 

Psaní byla doručena do Diakonie Písek. Tam potěšila všechny přítomné. Někteří mohli odepsat sami, některým pomáhali pečovatelé. V poslední den školy před Vánoci měly odpovědi putovat zase k nám, ale zasáhly virózy, a proto zpáteční "pošta" dorazila až po vánočních prázdninách. 

Naši žáci s napětím rozbalovali dopisy a se zájmem četli, co ten jejich "nový kamarád" napsal. Některé děti by rády v korespondenci pokračovaly a kdo ví, třeba dojde i na setkání. 

Doufáme, že akce přinesla oběma stranám samé příjemné zážitky!