Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánka k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) bude uchazečům o studium zaslána nejpozději v průběhu příštího týdne (27. 3. 2023  - 31. 3. 2023) tak, aby byla splněna povinnost školy odeslat pozvánku nejpozději 14 dní před konáním JPZ (Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 2, odst. 2)
Pozvánku obdrží zákonní zástupci uchazečů formou "obálky s modrým pruhem".