Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce si může osobně vyzvednout každý zákonný zástupce, který je uvedený na přihlášce uchazeče ke vzdělávání, v kanceláři (sekretariát, 1. patro vlevo) gymnázia, a to v termínu od 21. 3. 2019 do 26. 3. 2019, v době od 8:00 hod. do 15:30 hod.
Zákonný zástupce bude požádán o předložení dokladu, ověřujícího jeho totožnost.
Po tomto termínu budou nevyzvednuté pozvánky zaslány poštou.