Prezenční kurzy - SCIO - příprava na přijímací zkoušky

Na základě stávající situace ruší společnost SCIO přípravné prezenční kurzy, probíhající na gymnáziu.
Společnost SCIO kontaktuje všechny účastníky kurzů elektronickou cestou a sdělí jim podrobnější informace.