Prezenční výuka od 7. 12. 2020

Milí žáci, žákyně, rodiče!

Od pondělí 7. prosince 2020 nastupují k prezenčnímu studiu žáci nižšího gymnázia (třídy 2.O, 4.O a 1.F) a některé třídy vyššího gymnázia.
Třídy 1.O, 3.O a 2.F, které v týdnu od 30. 11. 2020 měly prezenční výuku, mají v týdnu od 7. 12. 2020 výuku distanční.
Nově se k prezenční výuce vrací i žáci vyššího gymnázia. Stejně jako je tomu u žáků nižšího gymnázia, i zde je prezenční výuka realizována tzv. rotačním způsobem, tzn. že v týdnu od  7. 12. 2020 ke studiu prezenčním způsobem nastoupí třídy 5.O, 6.O, 7.O, 3.F, 4.F a 3.B, v dalším týdnu, od 14. 12. 2020 pak třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A a 5.F.
Cílem rotační výuky je snížení počtu žáků přítomných ve škole. Třída, která nedochází na prezenční výuku, pokračuje ve studiu distančním způsobem.
Jak dlouho tento způsob vydrží, není schopen nikdo předpovědět.
Všichni věříme, že situace se bude vyvíjet příznivě a výuka se brzy navrátí k plnohodné prezenční formě bez "rotačního" omezení.
V okamžiku, kdy budou zpřístupněné další informace, týkající se vzdělávání, budete okamžitě informováni prostřednictvím webových stránek a Bakalářů.
Žáci v prezenční formě výuky mají nárok na stravu (informace z Domova mládeže). Nezapomeňte svým dětem přihlásit obědy (https://www.strava.cz/strava)
Přeji Vám všem pevné nervy, hodně zdraví, trpělivosti a tolerance.
Michal Drnec