Přijímací řízení 2023/2024 - nahlédnutí do spisu

V pátek 28. dubna 2023 od 12:00 hod. do 16:00 hod. mohou dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů využít možnosti nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Upozorňujeme, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě nebude (výsledky Jednotné přijímací zkoušky CERMAT poskytne školám nejpozději 28. 4. 2023).

K nahlédnutí ve spisu bude pouze tato dokumentace:

- přihláška ke studiu (společně se zaslanými přílohami)

- pozvánka od CERMATu,

- vyplněné (neopravené!) záznamové archy ze dne konání JPZ (opravené testy zasílá CERMAT i s několikatýdenním zpožděním, následně budou založeny do spisu)