Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 - rozdělení uchazečů do učeben

Rozdělení uchazečů do učeben
V přílohách najdete rozdělení uchazečů do jednotlivých učeben.
Rozmístění učeben, ve kterých se konají testy Jednotné přijímací zkoušky (JPZ), je vyznačeno v přiložených plánech budovy A (hlavní budova).
K přijímací zkoušce si nezapomeňte vzít pozvánku a povolené pomůcky.
Buďte, prosím, v učebnách včas.
Po dobu konání přijímacích zkoušek není povolena přítomnost rodičů na patrech budovy, na kterých se nachází učebny, v nichž se konají testy JPZ.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Gymnázium Písek