projektový den Dravci a sovy

Ve středu 26. 4. 2023 se konal projektový den, jehož tématem byl život ptáků. Zvláštní pozornost byla věnována především poznávání dravců a sov. Program byl poměrně bohatý. Zapojili se jak žáci nižšího gymnázia, tak studenti druhých ročníků vyššího gymnázia. Rozhodně jsme se nenudili.
První tři vyučovací hodiny jsme strávili ve třídách. Žáci nižšího gymnázia vytvářeli projekty na téma „Dravci nebo sovy“. Práce je velmi bavila a jejich výsledky byly opravdu hezké.
Díky výkladu a videu Jaroslava Peřky studenti 2. ročníků pronikli do říše ptáků. Získali mnoho nových informací. Ať už o stavbě těla těchto úžasných živočichů či o jejich vnitřních soustavách. Následovaly dvě prezentace na téma „Dravci a sovy,“ které si pro nás připravili naši spolužáci.
Poté jsme se všichni přesunuli na atletický stadion do Městského sportovního areálu v Písku. Zde už na nás čekala ukázka dravců a sov od společnosti Zayferus. Puštík obecný, výr velký, káně lesní, sup mrchožravý, orel bělohlavý, ale i méně známé druhy jako například karančo jižní, raroh velký, luňák hnědý či sokol lovecký křížený s rarohem. A ještě několik dalších druhů jsme měli možnost vidět a dozvědět se o nich nemalý počet informací.
Závěrem této akce a zároveň celého projektového dne byla ukázka dravců při lovu, kdy ptáci létali několik metrů od nás a my jsme žasli nad jejich rozpětím křídel, rychlostí letu a nevídanou inteligencí.
Počasí nám v tomto deštivém období opravdu přálo.

Myslím, že se nám akce opravdu vyvedla. Všichni odcházeli domů spokojeni. Získali jsme nové informace a zážitky.

Šejnohová Tereza, 2.A