Regionální kultura jako téma projektového dne druhých ročníků

Čtyři zastavení, řada informací a zážitků, zajímavá setkání, takový byl 11. červen 2024 v Prácheňském muzeu.

Studenti se v rámci svého projektového dne setkali s pracovníky muzea, včetně současného ředitele, PhDr. Jiřího Práška, který je v přednáškovém sále přivítal a stručně připomněl dlouholetou tradici muzea, které si v letošním roce připomíná 140 let od svého vzniku.

Skupiny studentů procházely muzeem a seznamovaly se s historií i současností písecké regionální kultury.

S Mgr. Janem Adámkem si studenti prohlédli velkoplošné obrazy z 18. století a originály soch z Kamenného mostu, seznámili se i se složitým procesem jejich restaurování.

S Bc. Martinou Měřičkovou si o výtvarném umění povídali přímo uprostřed originální výstavy obrazů významných píseckých malířů.

Mgr. Jan Kotalík studenty provedl expozicí kulturní historie, ve svém vyprávění se zaměřil na hudbu, výtvarné umění, literaturu a školství.

V přednáškovém sále muzea představila Mgr. Klára Koubová několik filmů FAMO Písek. Jednalo se o krátké studentské snímky, které se tematicky zabývaly osobnostmi spojenými s kulturou.

Cílem projektu bylo seznámit studenty s kulturním bohatstvím města, jeho historií i současností a ukázat kulturu prostřednictvím výtvarného umění, hudby, filmu, literatury i divadla. Cenné bylo i setkání s odborníky, kteří se danou tematikou zabývají.

Fotografie: Jakub Štěpán, 7.O

Irena Měšťanová