Senát GP ve školním roce 2021/22

I ve školním roce 2021/22 působila na naší škole studentská samospráva, Senát GP. Jednalo se již o čtvrtý rok jeho existence poté, co nahradil předešlou tradici studentské rady. Oproti předchozím letům se mnohé změnilo, nově se jeho činnost formovala ve třech komisích rozdělených dle činnosti. Byla také v prostorách školy výrazně viditelnější. Předsedou Senátu GP byl Matthieu Morin (8.O), kterého v únoru vystřídala dosavadní místopředsedkyně Klára Nováková (5.O). Dalšími místopředsedy byli Ivo Sobotka (5.O) a od února Martin Větrovský (7.O).

Akční komise měla na starost pořádání a organizaci akcí a zájmové činnosti na škole. Proběhly například tyto události:

  • Přednáškový den pro nižší gymnázium (16. 11.)
  • Vánoční pošta (21. 12.)
  • Přednáškový den pro vyšší gymnázium (8. 3.)
  • Beseda o situaci na Ukrajině (8. 4.)
  • Velikonoční akce (13. 4.)
  • No Backpack Day (28. 4.)
  • Detektivní hra (6. až 7. 5.)
  • Barevný týden (od 20. 6.)
  • Letní tančírna (24. 6.)

Komise k výuce (KV) měla pravidelné schůzky s vedením školy, setkala se také s některými vyučujícími. Její zástupci rovněž navštívili pedagogickou radu (11. 4.). Podíleli se na organizaci vyučovacích hodin za využití inovativních a netradičních výukových metod, své přípravy poté poskytovali vyučujícícm. Panu učiteli Hrdličkovi pomáhali s organizací Dne naruby (16. až 17. 6.). V době výrazného rozšíření covidu-19 prováděli osvětu, jak se to právě teď má s opatřeními. Byla též zajištěna pomoc zástupců Senátu GP s provázením zájemců o studium během Dne otevřených dveří (17. 1.) a následných hodin otevřených dveří.

Mediální komise měla za úkol spravovat senátní Instagram (@senatgp), Tik tok a referovat skz tyto platformy o dění v Senátu a na škole celkově. Pod mediální komisi začalo od druhého pololetí spadat též vydávání školního časopisu GP Times (pro více informací vizte sekci časopisu na těchto stránkách). V posledních měsících roku začala pracovat na přípravě propagačních videí naší školy.

Senát GP také intenzivně spolupracoval s fotografickým kroužkem, který nově vzniknul pod vedením Zuzky Míškové (4.A).

 

Za Senát GP

Martin Větrovský

PřílohaVelikost
seznam_senatoru_2021-22.xlsx59.17 KB
Veřejné